Hopp til innhold

Kritisk tid for hjortevilt – her må de ty til nødfôring

De siste dagene har det kommet store snømengder på Øst- og Sørlandet. Det kan skape trøbbel for små og korte ben.

Rådyr ved maten som Fritzøe Skoger legger ut

NØDFÔRING: Fritzøe Skoger har lagt en haug med gulrøtter så hjortevilten skal få seg mat. De har fått tillatelse av Mattilsynet til å nødfôre dyrene fordi de har vanskeligheter for å finne mat selv i de store snømengdene.

Foto: Kjartan Sjulstad

– Rådyr sliter veldig i snøen med sine tynne og relativt korte bein. De står nesten fast, sier Kjartan Sjulstad.

Han er utmarkssjef i Fritzøe Skoger, som har eiendom i Larvik, Sandefjord, Siljan og Kongsberg.

De har fått tillatelse av Mattilsynet til å nødfôre hjortevilt.

Tidligere var det ganske vanlig med foring av hjortevilt på vinterne.

Men i 2018 ble det innført et forbud mot vinterforing på grunn av skrantesjuke. Nå må man søke om å få lov.

Les også Det er ulovlig å mate disse dyrene

Rådyr som mates

Hindre en dyretragedie

Sjulstad forteller at hjortevilten bruker enormt mye energi på å bevege seg for å finne mat, og mye av maten er nå snødd ned.

Kjartan Sjulstad er utmarkssjef i Fritzøe Skoger

Kjartan Sjulstad er utmarkssjef i Fritzøe Skoger.

Foto: Privat

– Rådyr er ikke spesielt flinke til å grave fram mat, sammenlignet med villrein og elg som har større klover og mer tilpasset mye snø.

I tillegg er det såpass lav temperatur så energiforbruket til rådyrene blir ganske høyt for å holde varmen.

– Hvorfor må dere hjelpe dyrene, kan ikke naturen gå sin gang?

– Det er for å prøve å hindre en dyretragedie. Om vi kan klare å hjelpe noen, så er bestanden raskere tilbake året etter en sånn hard vinter, sier Sjulstad.

Samarbeider med Bane Nor

I 2018 ble det funnet 52 døde hjorter etter at det ble satt kulderekorder og det kom enorme mengder snø i Hol kommune.

Noen døde av sult, andre døde av å bli påkjørt av tog.

Døde forfrossne dyr

Fallviltmannskap og kontrollører fra Mattilsynet har fant flere døde dyr i Hol kommune i 2018.

Foto: Torkil Bratberg Dokk

Det samme året ble det forbudt å mate hjortedyr.

Mattilsynet fryktet at skrantesjuke ville spre seg når hjortedyr samlet seg rundt matfatet. Skrantesjuke er 100 prosent dødelig for dyrene som blir smittet.

For Hol kommune sin del, har det ikke vært aktuelt å søke Mattilsynet om å nødfôre hjortevilt av hensyn til skrantesyken, da kommunen ligger i et utsatt område, ifølge Torkil Bratberg Dokk som er utmarksrådgiver i Hol kommune.

Torkil Bratberg Dokk

Torkil Bratberg Dokk er utmarksrådgiver i Hol kommune.

Foto: Privat

– I stedet samarbeider vi med Bane Nor om å brøyte alternative veier som dyra kan bevege seg parallelt med jernbanesporet, sier han.

På denne måten unngår dyrene primært å bli påkjørt av tog og slipper å base i tung snø og slite seg ut.

Ekstraordinær båndtvang

Flere steder i landet er det nå innført ekstraordinær båndtvang. Rådyr oppsøker ofte skiløyper og tråkka spor som hundeeiere bruker til å lufte hundene sine, forteller Kjartan Sjulstad i Larvik.

– Energien rådyrene har, må de bruke på å overleve, og ikke springe fra hunder i den dype snøen.

Rådyrene kan fort sette seg fast når de hopper ut av en løype, ifølge Sjulstad.

– Da kan det fort bli at hunden kan gå på og bite, og gjøre situasjonen enda verre.

Utmarkssjefen oppfordrer folk til å la hjortevilten få være i fred. Hvis man ser dem, så trekk heller vekk enn å jage på dem, sier han.

– Det kan være interessant å trekke nærmere når de er såpass nærme. Men dette er ikke den rette tida å studere dem på.

Les også Bruker snøskuter for å hindre viltpåkjørsler

Snøskuter kjører i snøen

Ta det pent i trafikken

Vi er enda tidlig i januar og vinteren kan bli lang. Frykten er at mye dyr begynner å trekke ned mot trafikkerte veier og skape påkjørsler.

Sjulstad oppfordrer folk til å følge med og ta det pent i trafikken. Spesielt der det står skilt for elg- og hjortefare.

– Det er veldig stor sannsynlighet for å treffe på dem nå. De løper helst langs veien og ikke av veien for de vil nødig ut i den dype snøen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark