Hopp til innhold

Bruker snøskuter for å hindre elgpåkjørsler

Nesten 9000 hjortevilt har blitt påkjørt i perioden 2021 til 2022, ifølge tall fra SSB. Nå gjør Tokke kommune tiltak.

Nok en elg er påkjørt i Tokke kommune. Dette er den åttende elgen som er påkjørt i kommunen bare i januar.

Kommunen har som mål å ha kun ti trafikkdrepte dyr i løpet av året.

Med åtte døde dyr i årets første måned, er det et mål de mest sannsynlig kan se langt etter, sier skog- og utmarksrådgiver i Tokke kommune, Per Wraa.

Per Wraa er skog- og utmarksrådgiver i Tokke kommune.

Per Wraa er skog- og utmarksrådgiver i Tokke kommune.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Nå har kommunen tatt grep.

På grunn av de store snømengdene, oppfordrer de grunneiere til å kjøre skuterløyper der elg naturlig oppholder seg til områder med god vinterbeite.

– Altså ikke kjøre i nærheten og langsmed vei, men vekk fra vei, sier Wraa.

Nore og Uvdal kommune har også gjort lignende tiltak.

Bil fikk frontruta knust etter møte med elg

Det gikk heldigvis bra for sjåføren denne gangen, som slapp unna med en knust frontrute.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Tatt oppfordringa

Frykter du at det kan oppstå villmannskjøring og at folk utnytter dette?

– Det er alltid en risiko, men jeg tror allikevel at de som vil benytte seg av denne muligheten gjør det etter hensikten.

En som har tatt oppfordringa fra kommunen er grunneier Morten Berge Frantzen.

Grunneier Morten Berge Frantzen har tatt oppfordringa fra kommunen.

Grunneier Morten Berge Frantzen vil hjelpe dyra som sliter i snøen.

Foto: Lars tore Endresen / NRK

Han har sett dyra slite i den dype snøen.

– Elgen har subba så dypt at han har på en måte brøyta med kroppen. Det blir nok litt tungt. Det er som at en person går med snø til livet og brøyter seg fram, sier Frantzen.

Sporene i snøen viser hvordan elgen har brøyta seg fram i de høye brøytekantene.

Sporene i snøen viser hvordan elgen har brøyta seg fram i de høye brøytekantene.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Som grunneier av store areal, har han valgt å både frese opp løyper for hjortevilt med traktor, men også kjøre spor med skuter.

– Alle monner drar nå når det er såpass mye snø. Det vil sette seg når man kjører to eller tre ganger frem og tilbake. Det hjelper dyrene utrolig mye.

Forhindre farlige situasjoner

Jegerkorpset er de som rykker ved en viltpåkjørsel. Knut Gaastjønn er leder for Tokke Jegerkorps. Han tror kommunens grep kan forhindre farlige situasjoner.

– Så mye snø som det er i terrenget nå, vil det nok hjelpe en del.

Knut Gaastjønn, leder for Tokke jegerkorps.

Knut Gaastjønn, leder for Tokke Jegerkorps.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Mange elger og rådyr dør også av utmattelse på grunn av den dype snøen. Skuterløyper vil også hjelpe disse.

Men det er naturens gang at de ikke alle greier seg gjennom vinteren, mener korpslederen.

– Vi har såpass stor elgstamme, at vi vil nok alltid ha en del dyr som dør når man får en ordentlig vinter som nå. Men det er nok litt tidlig på vinteren at vi ser det såpass som nå.

Økt i antall viltpåkjørsler

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall viltpåkjørsler har økt med rett i underkant av 10 prosent på ett år. Flest viltpåkjørsler er det i Viken, Innlandet og i Trøndelag.

I Tokke kommune var det 20 påkjørsler i 2022, kun tre år tidligere var det kun fem.

Om du skulle være så uheldig å kjøre på et dyr, er det viktig å markere stedet og varsle politiet på 02800.