Flere helsesøstre i skolen kan hindre frafall

SKIEN (NRK): At det blir satt inn flere helsesøstre på skolene kan hindre frafall i videregående. Det viser tall fra Skien, der over 90 prosent av elevene som sto i fare for å droppe ut fullførte skoleåret etter å ha fått jevnlig oppfølging av helsesøster.

Studenter i arbeid

MANGE DROPPER UT: Mange elever dropper ut av videregående, men i Skien har helsesøstrene ført statistikk over elever de har fulgt opp gjennom skoleåret, og bevist at økt tilstedeværelse av helsesøster i skolen gir gode resultater.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Den tette oppfølgingen hadde ikke vært mulig uten ekstra penger fra helsedirektoratet, som helsetjenesten i den videregående skolen i Skien har søkt om selv.

– For at vi skulle ha mulighet til å følge opp så mange, var vi avhengige av å være mer til stede på skolen. Det hadde vi ikke klart uten ekstramidlene, sier helsesøster Linda Follaug.

Fulgte elevene tett

Linda Follaug

Helsesøster i Skien, Linda Follaug.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Og én dag mer på hver av de videregående skolene har gitt resultater. 155 elever som sto i fare for å droppe ut ble gjennom forrige skoleår jevnlig fulgt opp av helsesøstre i Skien, og over 90 prosent av dem fullførte.

– Vi fanget opp elevene via lærer, via samtaler med helsesøstrene i ungdomsskolen og noen elever kom direkte til oss, sier Follaug.

– Hvordan jobbet dere for å få elevene til å fullføre?

– Vi hadde samtaler, fulgte med på fravær, henviste videre til spesialister når det var nødvendig og vi koblet på foreldre og lærere slik at det ble et apparat rundt dem, sier helsesøsteren.

Møter stengte dører

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener kommunene og fylkene må ta ansvar for sørge for nok ressurser til skolehelsetjenesten.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

I realiteten har ikke helsesøstrene i Skien nok ressurser til å være på de videregående skolene mer enn et par dager i uka. Med pengene de selv søkte om fra helsedirektoratet har de altså kunnet være til stede én dag ekstra.

– Tenk hva vi kunne fått til hvis vi hadde vært til stede på skolene hver eneste dag, sier Follaug.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener tallene fra Skien viser at økt tilstedeværelse av helsesøster i skolen er svært viktig.

– Eksemplet fra Skien viser at dette fungerer. Derfor er det viktig at kommunene og fylkene nå benytter anledningen når det kommer flere hundre millioner fra regjeringen. Det er eksplisitt sagt at disse pengene skal gå til skolehelsetjenesten, og det må de sørge for at skjer, sier han.

– Når elever som sliter møter en stengt dør istedenfor en helsesøster, er det ikke sikkert de prøver seg en gang til. Da kan det hende de blir gående med problemer som fører til at de faller ut av skolen, legger han til.

– Ikke godt nok

Emilie Hartvigsen Moen

Emilie Hartvigsen Moen, som er elev ved Hjalmar Johansen videregående, mener det hadde vært bra om helsesøster hadde vært tilgjengelig på skolen hver eneste dag.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

På de videregående skolene i Skien forteller elevene at det ofte er kø for å komme til helsesøster. Emilie Hartvigsen Moen, elev ved Hjalmar Johansen videregående, sier at et godt helsesøstertilbud er viktig.

– Veldig mange trenger motivasjon og hjelp, og da er det viktig at helsesøster er tilgjengelig, sier hun.

Mange elever i videregående skoler landet over får ikke helsetilbudet de har krav på, mener kunnskapsministeren.

– Det er ikke godt nok. Det er ikke tilstrekkelig at helsesøster bare er innom av og til. Hun må ha tid til å være til stede, ikke minst for å drive forebygging, mener han.