Hopp til innhold

Fersk rapport støtter frykt for Fensfeltets sikkerhet

Næringsministeren fikk mandag en rapport som langt på vei støtter frykten for at Fensfeltet kan bli kontrollert av utenlandske aktører.

Fensfeltet

BORING: I 2018 ble det utført borearbeider på Fensfeltet i Nome. Mineralforekomstene på stedet er av stor interesse også for utenlandske aktører.

Foto: Martin Torstveit / NRK

I Fensfeltet i Nome finnes det trolig store mengder mineraler og metaller som trengs for å lage moderne elektroniske produkter.

Ellers i verden er det Kina som kontrollerer de fleste av disse forekomstene.

Nå mener et utvalg at det må beskyttes fra oppkjøp.

– Sjeldne mineraler og jordarter bør komme inn under hatten sikkerhetssensitive sektorer, sier utvalgsleder Per Sanderud.

Mandag leverte investeringskontrollutvalget en utredning til næringsminster Jan Christian Vestre (Ap).

Kort oppsummert slår utvalget på generelt grunnlag fast at: Norge har behov for økt kontroll av investeringer og annen økonomisk aktivitet i næringslivet av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Les også Vil opprette statleg mineralselskap for å hindre kinesisk kupp

Prøveboringer på fensfeltet

Behov for regelendring

– Relevante saker fanges ikke opp på en systematisk måte eller i tilstrekkelig grad og investeringskontrollen er ikke i tråd med internasjonale prinsipper, sier Sanderud.

Utvalget konkluderer blant annet med at mangel på kontroll kan ramme økonomiske interesser.

– Det er behov for endringer, blant annet bør regelverket endres, sier Sanderud og tilføyer at utvalget mener det bør etableres en dedikert myndighet på etatsnivå.

Utvalget mener også at det bør opprettes en målrettet og forutsigbar meldeordning.

– En spent situasjon

Ordfører Linda Thorstensen (Ap) i Nome mener Investeringskontrollutvalget har gjort et godt stykke arbeid.

– Mye av det de konkluderer med har vi allerede vært oppmerksomme på og tatt til orde for. Rapporten understreker behovet for et stalig deleid mineralselskap, slik vi har etterlyst tidligere.

Les også Fryktar Kina skal kuppe gruvedrift i Telemark

Kirsti Arvesen Nesheim

Thorstensen mener også at rapporten tegner et tydelig bilde av at Norge er i en spent sikkerhets- og geopolitisk situasjon.

– Én ting er Fensfeltet og lille Nome, men denne rapporten viser at vi på generelt grunnlag må bli enda mer bevisste på Norges holdninger til naturressurser, sier Nome-ordføreren.

Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (R) er ikke overrasket over innholdet i rapporten og utvalgets konklusjoner.

– Funnene i denne utredningen er tydelige svar på at vi ikke har god nok oversikt og kontroll over hvem som kan investere i norske interesser og selskaper.

Frykter kineserne

Rødt-politikeren påpeker at Fenskoordinator Kjersti Arvesen Nesheim har sagt mye av det samme som Investeringskontrollutvalget nå skriver i sin rapport.

Tobias Drevland Lund (R)

Stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (R).

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Slik reglene er nå kan vi ikke nekte noen å kjøpe opp de to selskapene som kontrollerer Fensfeltet. Når vi i tillegg vet at kineserne på verdensbasis kontrollerer 98 prosent av den typen mineralforekomster som finnes på Fensfeltet, er det grunn til å følge med i timen.

Drevland Lund har tidligere gått enda lenger enn Nome-ordfører Thorstensen. Han vil at det etableres et statlig heleid selskap.

– Vi i Rødt håper regjeringen tar skrittet helt ut og etablerer et selskap som eies helt og fullt av staten, sier stortingsrepresentanten og bruker nok en gang nåværende Equinor som eksempel.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark