Hopp til innhold

Lang venteliste ga kreftpasienter forverret diagnose

Nær 5000 pasienter står i kø ved gastromedisinsk poliklinikk på Sykehuset i Vestfold. – Det har vært krevende for de ansatte å stå i dette over tid, sier hovedtillitsvalgt Andreas Aass-Engstrøm i Yngre legers forening.

Anders Aass-Engstrøm

VARSKO: Andreas Aass-Engstrøm sier at Legeforeningen og de ansatte har sagt ifra om en krevende situasjon flere ganger, uten at sykehuset tok store nok grep.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Så langt har sykehuset avdekket at fem pasienter har fått forverret sine kreftdiagnoser som følge av lang ventetid.

– Dette er dypt tragisk for den enkelte pasient, erkjenner Aass-Engstrøm.

Han er hovedtillitsvalgt for Yngre legers forening/Legeforeningen ved Sykehuset i Vestfold (SiV).

Nå er det iverksatt undersøkelser for å avklare hvorvidt det kan gjelde enda flere.

Samtidig venter altså flere tusen personer på undersøkelse eller behandling.

Les også Svikt i pasientoppfølging – har gått utover kreftpasienter

Sykehuset i Vestfold

Statsforvalteren refser sykehusledelsen

Denne uka meldte Sykehuset i Vestfold om svikt i pasientoppfølging på gastromedisinsk poliklinikk.

Nylig gjennomførte også Statsforvalteren et tilsyn ved SiV. Der ble det konkludert med at ledelsen ved sykehuset ikke sikret forsvarlig utredning og behandling av pasientene.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke.

Direktør Øyvind Bakke ved Sykehuset i Vestfold har iverksatt tiltak for å få bukt med ventelistene.

Foto: Kristin Støylen / Kristin Støylen

På sykehusets nettsider ble det tirsdag meldt om følgende grep for å rette opp i situasjonen:

  • Fagdirektør fristilles fra sin stilling for å få oversikt og kontroll i poliklinikken.

  • Legespesialistene tar en fullstendig gjennomgang av alle pasienter på ventelisten for å prioritere dem som haster mest.

Aass-Engstrøm er ærlig på at det ikke blir en enkel oppgave.

– Dette kommer til å bli krevende å rydde opp i. Vi er bare de folka vi er, men det jobbes med tiltak for å øke kapasiteten.

Han tilføyer at sykehuset mangler personell, blant annet på gastromedisinsk avdeling.

Det i seg selv begrenser kapasiteten, skaper et høyt arbeidspress og gjør at det vil ta tid å få til en mer normal ventetid.

Bekymret over pasienter som ennå ikke er behandlet

Samtidig som Aass-Engstrøm og hans kolleger går hektiske arbeidsdager i møte, vil kortere ventelister løfte en stor bør fra deres skuldre.

– Det å daglig beklage for en forsinket time, er en tilleggsbelastning for oss ansatte.

I tillegg er legene og sykepleierne bekymret for pasienter som ennå ikke er behandlet.

Da situasjonen eskalerte i 2021, ga flere ansatte på avdelingen klar beskjed. Blant annet på grunn av en presset sykehusøkonomi, ble det ikke iverksatt tilstrekkelige grep.

Aass-Engstrøm vil likevel understreke at det er trygt å være pasient ved Sykehuset i Vestfold.

– Dette er en svikt på system- og ledelsesnivå, som nå tas tak i av ny ledelse, presiserer han.

Tror tiltakene vil virke

Aass-Engstrøm har stor tro på at de nye tiltakene vil bedre situasjonen. Det tror også Ann Helen Kværne som er tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.

Ann Helen Kværne

Tillitsvalgt Ann Helen Kværne i Norsk Sykepleierforbund.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

De roser ledelsen for å ha tatt grep og for at de er åpne om situasjonen.

Kværne tror dette bidrar til at sykehuset klarer å beholde fagpersoner og tror dermed ikke situasjonen vil føre til sykemeldinger eller oppsigelser.

Hei!

Takk for at du leste saken min!

Har du tanker om saken du har lest eller innspill til nye saker? Send meg gjerne en e-post!

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark