Hopp til innhold

Barn fødes med vitaminmangel – ber om ny gjennomgang av nyfødtscreening

Venstre ber om at regjeringen vurderer å endre rutinene for nyfødtundersøkelser, etter nye forskningsfunn om vitamin B12-mangel hos spedbarn.

Blodprøve tas av nyfødte

NYFØDTSCREENING: Undersøkelsen gjennomføres ved at det tas en blodprøve fra barnets hæl så snart som mulig etter at det har gått 48 timer etter fødsel.

Foto: Rita Kleven / NRK

NYFØDTSCREENING: Undersøkelsen gjennomføres ved at det tas en blodprøve fra barnets hæl så snart som mulig etter at det har gått 48 timer etter fødsel.

Foto: Rita Kleven / NRK

Hvert tiende barn som blir født i Norge kan ha mangel på vitamin B12, viser ny forskning fra Sykehuset i Vestfold som NRK har omtalt.

Det kan gi alvorlige symptomer: kramper, pustestopp og forsinket psykomotorisk utvikling.

Likevel sjekker ikke sykehusene nivået av vitamin B12 hos nyfødte barn.

Nå ber Venstre om en ny gjennomgang av de nasjonale retningslinjene for nyfødtundersøkelser.

– Vi må sørge for at helsehjelp til fødende kvinner og nyfødte er oppdatert til enhver tid, sier stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Venstre, Alfred Bjørlo.

Les også Den nyfødde sonen fekk kraftige krampar – lege meiner lystgass har skulda

Jeanett og sonen då han var nyfødd

Ber regjeringen ta tak

Alle foreldre får tilbud om helseundersøkelser av sitt nyfødte barn for å sjekke om det er noen avvik eller medfødte sykdommer.

I nyfødtscreeningen undersøkes spedbarna for opp mot 26 sykdommer. Det blir tatt blodprøver fra hælen til babyene, og årlig er det rundt 50 som slår ut på en tilstand

I dag er det ikke en del av rutinene å sjekke barna for vitamin B12-mangel.

I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren etterlyser Bjørlo nå en ny vurdering av retningslinjene for nyfødtscreeningen:

Vil helseministeren ta initiativ til ein ny gjennomgang av rutinene for nyfødd-screening sett i lys av dei nye forskingsfunna om B12-vitamin frå Sykehuset i Vestfold?

Alfred Bjørlo Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Venstre

Bjørlo mener at det viktig at regjeringen starter med en gjennomgang så raskt som mulig.

– De må vurdere om den nye kunnskapen betyr at å sjekke vitamin B12-nivået bør bli en del av nyfødtscreeningen.

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Venstre

Alfred Bjørlo er helsepolitisk talsperson i Venstre.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Alfred Bjørlo er helsepolitisk talsperson i Venstre.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Lystgass kan øke risiko for B12-mangel

Overlege Ulf Wike Ljungblad står bak studien på Sykehuset i Vestfold. Han sier at helsestasjoner og fastleger ikke er klar over at babyer kan være født med vitamin B12-mangel.

– Flere vet ikke hva de skal se etter hos mor eller baby, og da blir eventuell vitaminmangel heller ikke behandlet, sier han.

Ulf Wike Ljungblad

Lege Ulf Wike Ljungblad på Sykehuset i Vestfold forsker på vitamin B12-mangel hos spedbarn.

Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

I tillegg kan lystgass ødelegge vitamin B12. Forskergruppa i Vestfold har funnet ut om mor får lystgass under fødsel, øker risikoen for at babyen blir født med for lavt nivå av vitamin B12.

Mor puster lystgassen raskt inn og ut. Siden babyen ikke puster selv ennå, samles lystgassen inne i barnet.

– Da får barnet brukt opp reservene sine av vitamin B12, som det skulle ha levd på fram til det kan få i seg kjøtt, fisk og leverpostei.

Vitamin B12

Vitamin B12 er viktig for hjernen, nervesystemet og for utviklinga til spedbarn. Vi treng vitamin B12 for å lage blod.

Ved mangel på vitamin B12 kan ein bli blodfattig, noko som inneber at blodet ikkje er i stand til å frakte oksygen rundt i kroppen så godt som det burde. Langvarig B12-mangel kan òg gi permanente skadar på nervesystemet.

Symptom på vitamin B12-mangel

  • Dårlegare utvikling
  • Slappheit
  • Irritabilitet
  • Krampar
  • Oppkast
  • Forstopping/diaré
  • Matvegring
  • Fjernheitsanfall
  • Pustestopp
  • Forsinka psykomotorisk utvikling

Korleis få i seg vitamin B12

Kroppen lagar ikkje vitamin B12 sjølv og er avhengig av å få det inn gjennom maten.

Det finst hovudsakeleg i animalske produkt som kjøt, lever, fisk, mjølk, ost og egg.

Veganarar og vegetarianarar blir tilrådde å ta vitamin B12-tilskot dagleg eller å ete matvarer som er berika med vitamin B12.

Krever faglig grunnlag

Bjørlo mener likevel ikke at de nyfødte babyene skal sjekkes for alle sykdommer og mangler.

– Nei, det er klart at man ikke kan sjekke dem for alt. Derfor er det viktig at fagfolk bestemmer konkret hva som skal inngå i den obligatoriske nyfødtscreeningen, svarer Bjørlo.

KrF-leder Olaug Bollestad legger også vekt på det faglige grunnlaget. Hun mener at retningslinjene for nyfødtscreening bør oppdateres dersom det er behov for det.

– Jeg håper at statsråden sørger for at nye faglige funn blir en del av retningslinjene dersom det er grunnlag for det, sier hun.

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad, leder av Kristelig Folkeparti og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: William Jobling / NRK

Olaug Bollestad, leder av Kristelig Folkeparti og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: William Jobling / NRK

NRK har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet. De har ikke ønsket å kommentere saken og viser til at det er Helsedirektoratet som har ansvar for nasjonale faglige retningslinjer.