Hopp til innhold

Statsforvalteren slakter sykehusledelsen i Vestfold

Sykehusets øverste ledelse har ikke styrt helsetjenesten på en trygg måte, lyder den flengende kritikken fra Statsforvalteren.

Sykehuset i Vestfold

HARD MEDFART: Statsforvalteren har skrevet en dyster epikrise for Sykehuset i Vestfold.

Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

NRK har gjentatte ganger omtalt forholdene ved gastromedisinsk poliklinikk ved Sykehuset i Vestfold.

Blant annet har det blitt avdekket at fem pasienter fikk forverret sine kreftdiagnoser som følge av lang ventetid.

Noen pasienter har også fått forsinket innkalling og utviklet kreft som kunne ha vært oppdaget tidligere.

Les også Svikt i pasientoppfølging – har gått utover kreftpasienter

Sykehuset i Vestfold

Krise-epikrise

Nå er den endelige tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ferdigstilt. Toppledelsen ved Sykehuset i Vestfold levnes liten ære av «Kongens mann».

– Sykehuset har kjent til at det har vært en pågående fare for pasientsikkerheten over tid uten å iverksette tilstrekkelige tiltak, heter det i rapporten.

Videre har Statsforvalteren vurdert at sykehusets øverste ledelse ikke har styrt helsetjenesten på en trygg måte.

– Statsforvalteren gjennomgikk 24 journaler for pasienter som hadde blitt henvist til gastromedisinsk poliklinikk ved Sykehuset i Vestfold HF. Vi fant at en tredjedel av disse pasientene ikke hadde fått forsvarlig behandling.

Les også Lang venteliste ga kreftpasienter forverret diagnose

Anders Aass-Engstrøm

Over 5000 i kø

I rapporten påpekes det også at over 5000 pasienter som sto på venteliste ved gastromedisinsk poliklinikk i januar 2024 hadde passert fristen for behandling.

– Sykehuset har hatt mangelfull oversikt over den lange ventelisten og har ikke gitt alle pasientene forsvarlig utredning og behandling, skriver Statsforvalteren.

Samtidig har Statsforvalteren vurdert at den faglige pasientbehandlingen har vært god for de pasientene som har fått tilbud om behandling innen forsvarlig tid, og pasienter med alvorlige symptomer fikk raskt behandling.

Sykehuset arbeider nå med å få oversikt over pasientene på ventelisten slik at de i det videre kan tilby forsvarlig pasientbehandling.

– Rapporten bekrefter det vi har kommunisert tidligere, nemlig at det er en svikt fra sykehusets ledelse at det ikke er satt inn tilstrekkelig tiltak tidligere ved gastromedisinsk poliklinikk.

Det sier sykehusdirektør Øyvind Bakke som mener at den faglige pasientbehandlingen har vært god. Han understreker at det i all hovedsak er forsinket oppfølging som har ført til uforsvarlige pasientforløp.

– Skal lære av denne saken

– Som sykehusledelse skal vi lære av denne saken. Vi må evaluere hvordan sykehuset har havnet i en slik situasjon, hva som kunne vært gjort annerledes og ikke minst hvordan vi fremover skal avdekke og vurdere hvilke områder som har størst risiko i pasientbehandlingen.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke.

Administrerende direktør Øyvind Bakke ved Sykehuset i Vestfold får langt fra de beste skussmål av Statsforvalteren.

Foto: Kristin Støylen / NRK

Bakke viser til at det er satt i gang flere tiltak for å håndtere situasjonen.

– Våre legespesialister er i full gang med en fullstendig gjennomgang av alle pasienter på ventelisten for å sikre at vi prioriterer de som det haster mest med.

Sykehusdirektøren opplyser videre at et eget innsatsteam bistår fagmiljøet og en fagdirektør er fristilt fra sin stilling for å understøtte dette arbeidet.

– I tillegg jobbes det med flere langsiktige tiltak for å øke kapasiteten, sier Bakke.

– Vi begynner å få kontroll

Blant tiltakene som er satt i gang, er at legespesialistene nå vurderer alvorlighetsgraden hos hver enkelt pasient, slik at behandlingene fremover blir prioritert riktig.

– Det vi ser så langt er at kurven som har økt gjennomgående fra desember 2021, den har nå flatet ut. Så det ser ut til at vi begynner å få kontroll på situasjonen, sier han.

I tillegg har sykehuset satt i gang brukerstyrt poliklinikk for å redusere fysisk oppmøte, og kontorinnsatsen er styrket for å få god systematikk i pasienter som videresender, opplyser sykehusdirektøren.

– Hvordan kvalitetssikrer dere at dette ikke skjer igjen?

– Vi følger situasjonen veldig tett og vi etablerer nå et prosjekt som går på tvers av flere poliklinikker. Vi gjør et systematisk arbeid, for dette kan og skal ikke vedvare. Det skal være trygt å være pasient hos oss.