Gransker byggesaksleder

Sist uke ble byggesakslederen i kommunen suspendert. Nå vil rådmannen be om hjelp utenfra for å granske saken.

Brøtsøbrua

Byggesaksbehandleren hadde ansvaret for kommunens saksbehandling i mange av sakene om hyttebygging i strandsonen.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Sist uke satt hytteeiere spørsmålstegn ved habiliteten til byggesakslederen. Grunnen var at han hadde jobbet som daglig leder for arkitekt Breili & Partnere MNAL AS i tre år fram til 2013, før han gikk tilbake til jobben som byggesaksbehandler i Tjøme kommune.

NRK avdekket så at mannen hadde et privat firma som ble startet i 2015. Mannen innrømmer å ha brukt dette firmaet til å ta betalt for å ha hjulpet en byggmester og en privatperson med å fylle ut byggesøknader til Tjøme kommune.

Mannen husker ikke om han også behandlet søknadene selv som saksbehandler. Han ble suspendert samme dag NRK kom med avsløringen.

70 av 70 søknader med «ja» fra administrasjonen

Rune Breili

Faglig ansvarlig Rune Breili mener de har vært dyktige.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Arkitekt Breili & Partnere MNAL AS er et av firmaene som håndterer flest av de store hyttesøknadene som går til Tjøme kommune. Sist uke kom det også fram at 70 av 70 saker arkitektkontoret har søkt om siden 2011 har fått positiv innstilling fra administrasjonen i kommunen.

Til dette sier faglig ansvarlig Rune Breili at de er dyktige og vet hva som er mulig å få til, og hva som ikke er mulig. Og han forteller at i flere av søknadene de sender til kommunen blir planene revidert både en, to og tre ganger før saksbehandlerne i kommunen vil legge dem fram for politikerne.

Kommunen får advokathjelp

Advokat Tor Erik Heggøy ved advokatfirmaet Tenden bistår kommunen med å forberede granskingssaken. Han har blant annet vært prosjektleder i 22. juli-kommisjonens sekretariat.

Antakelig er granskingen så stor at den blir lagt ut på anbud i løpet av et par uker. Hvem som skal granske saken, er derfor ikke avgjort. En endelig granskingsrapport er klar tidligst i september, ifølge rådmann Christine Norum.

Rådmann i Tjøme kommune Christine Norum

Rådmannen forventer at granskeren finner fakta i saken.

Foto: Rune Jensen / NRK

– Er den ansatte informert?

– Den ansatte er informert

– Hvem representerer ham, om det er noen som representerer ham nå?

– Vi holder kontakt med den ansatte.

– Hva skal den eksterne granskeren finne ut?

– Dette er ikke helt klarlagt ennå. Overskriften er at faktum i saken skal fram. Det er viktig for meg at vi får profesjonell gransking og at alle sider av denne saken kommer fram. Alt skal belyses.

Rådmann Christine Norum understreker at det er viktig med gransking for å forsikre seg om at kommunens videre håndtering skjer på korrekt og faktisk grunnlag.

NRK har i dag forsøkt å få kontakt med mannen. Han har tidligere gitt uttrykk for at media må forholde seg til kommunen.

Har du tips om saken? Send e-post til vestfold@nrk.no