Hopp til innhold

Denne familien har valgt bort lekser

Therese Østvik vil ikke at datteren (6) skal bruke verdifull fritid på skolearbeid.

Therese Østvik ønsker ikke lekser for datteren sin.

VERNER OM FRITID: Therese Østvik ønsker ikke lekser for datteren sin.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Kan du finne egg i kjøleskapet? Vi skal ha seks egg.

Det er ettermiddag og snart skal familien samles rundt middagsbordet hjemme i Lismarka utenfor Lillehammer.

6-åringen sitter på kjøkkenbenken og hjelper til når mamma, Therese Østvik, lager pannekakerøre.

– En, to, tre, fire...Fire pluss to blir seks, sier 6-åringen, mens hun teller egg.

Det er denne tiden av dagen familien vil verne om. De vil ha fri til å gjøre det de vil, og ønsker ikke at datteren skal bruke tiden på lekser.

Viktig fritid

Familien Østvik er ikke alene om å droppe lekser. En bevegelse kalt «Leksefri familie» har over 800 medlemmer på Facebook.

Medlemmer av gruppa har tatt et bevisst valg og informerer skolen om det.

Men det finnes ingen som har total oversikt over hvor mange foreldre som sier nei til lekser.

Østvik er ikke i tvil om at det var et riktig valg for dem. Inkludert SFO er 6-åringen på skolen i ni timer hver dag.

Therese Østvik ønsker ikke lekser for datteren sin.

LEKSENEKT: Therese Østvik ønsker ikke lekser for datteren sin.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det viktigste for oss er fritid. Vi er slitne etter skole og jobb, og vil styre det selv. Og jeg har til nå ikke sett noen forskning på at lekser har noe for seg. Snarere tvert imot.

– Gir lite læring

Førsteamanuensis i pedagogikk, Kjersti Lien Holte, har forsket på lekser i over 9 år. Hun mener familien har gjort et klokt valg.

– Jeg tenker at dette er foreldre som tar ansvar på en god måte for sitt barn. Jeg håper de får en god dialog med skolen og ikke blir avvist.

Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold.

VIL HA LEKSEBEVISSTHET: Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold.

Foto: Tomas Berger / NRK

Holte mener lekser har mange problematiske sider.

– Det har liten eller ingen effekt på læring. Mange elever opplever mye krangel og frustrasjon hjemme.

– Lærer de ikke mer da?

– Noen lærer mer. Men for noen virker det helt mot sin hensikt. Elevene mister motivasjon og lysten til å gå på skole.

Riktige lekser

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, mener imidlertid at lekser er viktig, dersom de blir brukt på riktig måte.

– Lekser er bra når det er på gjennomgått stoff, og det er god sannsynlighet for at du klarer det uten hjelp, og de ikke er i for stort omfang.

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk, Høgskolen i Innlandet.

FOR LEKSER: Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Forskeren mener det er flere grunner til å ha lekser.

– På sikt vil det bidra til litt bedre læring enn om du ikke gjør noe hjemmearbeid. Det er en måte å få foreldre til å være involvert i skolegangen. Og du lærer deg noen rutiner som kan være nyttige i videre skolegang.

Helt leksefri

Skoler flere steder i landet har prøvd ut ulike løsninger. Lillås skole i Horten har gjort et forsøk på helt leksefri skole.

Flertallet av elever og foreldre opplevde det som positivt.

– De forteller om mer harmoniske ettermiddager og økt motivasjon for læring, forklarer fungerende rektor Elisabeth Døvik.

Elisabeth Døvik, fungerende rektor ved Lillås skole i Horten

POSITIVT: Elisabeth Døvik, fungerende rektor ved Lillås skole i Horten, sier at forsøket med leksefri var positivt.

Foto: Elisabeth Døvik

Elevene har ikke gjort det dårligere på skolen uten lekser.

– De har utviklet seg positivt, særlig når vi ser på resultatene for nasjonale prøver på 5. trinn. Det er viktig å påpeke at vi har hatt flere satsingsområder på samme tid.

Forsøket avdekket også noen potensielle utfordringer.

– Noen av foreldrene synes det er mer krevende å følge med på barnas faglige utvikling. Lærerne opplever at en del av foreldrene blir litt fraværende, sier Døvik.

Horten kommune har vedtatt å utvide forsøket. De ønsker også en gradvis innføring av leksefri på alle barneskoler.

Ny opplæringslov

Det er ulike oppfatninger av om skolene i dag har rett til å pålegge elevene lekser.

Lekseforsker Kjersti Lien Holte mener at det er en lang tradisjon for det, men at det ikke er hjemmel i norsk lov til å tvinge elever til å bruke fritid på lekser.

Utdanningsdirektoratet er derimot klare på at det er opp til den enkelte skoleeier om de vil gi lekser.

– Elevene må da følge det skoleeier og skolen har bestemt, sier Cathrine Børnes, avdelingsdirektør i avdeling for opplæringsloven.

Hun understreker at det kan få konsekvenser for elever å nekte lekser, som for eksempel nedsatt ordenskarakter.

Den forrige regjeringen har foreslått å presisere dagens lovverk, for at det ikke skal være noen tvil om at skolen skal kunne pålegge lekser.

Dersom den foreslåtte endringen i opplæringsloven blir vedtatt, frykter Therese Østvik og familien at de får mindre styring over egen fritid.

– Det er jo ingen som ville pålagt deg og meg som arbeidstakere å jobbe overtid inntil en time og kanskje to. Det er det jo ingen som hadde funnet seg i.