Hopp til innhold

Ekspertutvalg har undersøkt raset på E18 Bommestad: – For dårlig

Ekspertutvalget som har vurdert rashendelsen på E18 ved Bommestad i Larvik, frykter det er fare for flere lignende rashendelser rundt om i landet.

Steinras på E18 ved Bommestad i Larvik.

Steinras på E18 ved Bommestad i Larvik i desember.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Det store raset var på om lag 1100 kubikkmeter. Store steiner blokkerte E18 og opprydningsarbeidet er fortsatt ikke ferdig. Hovedkonklusjonen i den ferske rapporten er at bergsikringen ved E18 har vært for dårlig, skriver vegvesenet i en pressemelding. Ekspertutvalget skriver i sin rapport:

«Utvalget har kommet til at bergsikringen som ble anvist etter utsprengning var mangelfull. I tillegg kan entreprenøren ha utført arbeidet med feil og mangler i forhold til anvisningen.»

Undersøkelsen viser at syv bolter var satt inn slik at de trolig ikke har hatt noen sikringseffekt. I et så vanskelig tilfelle som en 30 meter høy fjellskjæring burde det vært utført en egen stabilitetsanalyse, mener utvalget.

– Her burde man ha sikret bedre, sier professor og utvalgsleder Bjørn Nilsen.

Fjellblokken som stod igjen etter steinraset på E18 i Larvik fredag, ble tirsdag sprengt.

Fjellblokken som stod igjen etter steinraset på E18 i Larvik, ble sprengt.

Risiko for ras flere steder

Utvalget har også tatt en vurdering av risiko for fremtidige lignende ras. De mener at man må regne med at det finnes mange høye bergskjæringer rundt om i Norge, som kan ha lignende avvik. Man mener også at det sikkert er en del eldre vegskjæringer som både er svekket over tid og som aldri var underlagt en systematisk faglig vurdering av sikringsbehov.

«Det er derfor utvalgets vurdering og anbefaling at en kvalifisert revurdering og sikring i høye bergskjæringer tas inn i vedlikeholdet», skriver utvalget i rapporten.

Undervurdert sikringsarbeidet

Ekspertutvalget ble satt ned få dager etter hendelsen. De mener i rapporten at årsaken til at utrasingen skjedde 5–6 år etter at skjæringen ble utsprengt, og ikke umiddelbart, er mest sannsynlig en gradvis svekkelse over tid av styrken til mineraler i utglidningsflaten.

– En slik utglidning har stort ulykkespotensiale, og vi er svært glad for at ingen personer ble rammet av hendelsen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Det er for det første en viktig læring at vi har undervurdert sikringsarbeidet i fjellskjæringa. Risikoen med høye fjellskjæringer var identifisert i byggeplanene. Dette ble hensyntatt i kontraktene når det gjaldt tunnelene, men ikke for de høye fjellskjæringene, sier Hovland.

På få år har bilførere på E18 gjennom Vestfold opplevd takras i tunnel, brukollaps og steinras. Vestfold-direktør i Statens vegvesen, Tore Kaurin, har tidligere uttalt at det er tilfeldig at ingen har omkommet i de tre hendelsene.

Det arbeides nå for at reparasjonsarbeidene avsluttes innen 3. april og at E18 igjen får full kapasitet.