Hopp til innhold

Tar grep etter to steinras på under en måned

Statens vegvesen vil berolige trafikantene.

Steinras på E18 ved Bommestad i Larvik.

RAS NUMMER EN: Etter dette steinraset på E18 i Larvik i desember og et nytt steinras sist helg lenger nord på E18, tar Statens vegvesen nå grep for å betrygge trafikantene.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

På kvelden fredag 13. desember gikk det et stort steinras ved innkjøringen til Larviktunnelen på E18. Flere store steiner raste ut og europaveien ble stengt i begge retninger.

Lørdag kveld gikk det ytterligere et steinras på E18 gjennom Vestfold. Denne gangen lenger nord, mellom Hemtunnelen og Undrumsdalskrysset. Dette raset var mye mindre, men stengte likevel E18 i nordgående retning.

Mandag bestemte vegvesenet seg for at noe måtte gjøres.

– På bakgrunn av at vi har hatt to tette hendelser, så mener vi at det er lurt av oss å gjøre det vi kan for å være sikre selv og for å kunne gå ut med informasjon for å skape ro, for å berolige trafikantene, sier Stein Roger Nilsen. Han er avdelingsdirektør for drift og vedlikehold Statens vegvesen region sør.

Etter de to rasene skal de gå over alle fjellskjæringer langs E18 i Vestfold for å se om det er behov for tiltak flere steder.

– Folk må kunne føle seg trygge

I kontraktene med entreprenørene er visuell kontroll av skjæringer inkludert, men nå har vegvesenet bestemt seg for å gjøre en ekstra jobb for å få en god oversikt, opplyser Nilsen

– Det er for å trygge trafikantene på at det er trygt å kjøre i Vestfold, og for å få en god oversikt selv på om det har skjedd ting over år som gjør at vi må iverksette sikringstiltak, sier han.

Camilla Ryste kommunikasjonssjef, Norges Automobil-Forbund (NAF), er glad for arbeidet vegvesenet nå skal gjøre.

– Det tenker jeg er veldig bra at de går nå tydelig ut og sier det, og det skulle egentlig bare mangle. Folk må kunne føle seg trygge på at de ikke blir utsatt for ras når de kjører på denne strekningen.

Nilsen sier at vegvesenet mener det er trygt å ferdes på E18 i Vestfold.

Minst mulig ulempe for trafikantene

Hvor omfattende arbeidet blir, når det begynner eller hvordan det vil påvirke trafikantene, er foreløpig uvisst. Først må de finne ut av hvordan arbeidet skal gjennomføres.

Når de begynner, avhenger av om de kan bruke interne ressurser eller om de må få hjelp fra rådgivere utenfra. Det avhenger også litt av været.

– Men dette er en jobb vi tenker vi må komme i gang med rimelig fort, sier Nilsen.

Han synes det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidet vil ta. Han vet heller ikke om E18 må stenges mens arbeidet pågår.

– Vi må se på hvordan vi skal tilnærme oss den oppgaven, og vi har fokus på at vi skal påføre trafikantene minst mulig ulempe i en sånn sammenheng.

Steinras på E18

RAS NUMMER TO: Steinraset mellom Hemtunnelen og Undrumsdalskrysset lørdag kveld, var mye mindre enn raset i Larvik i underkant av en måned tidligere.

Foto: Peder Gjersøe