Hopp til innhold

Hard kamp om kontingentstøtte – dyrtid dobler søknadsbunkene

Stadig flere foreldre søker om hjelp til å betale for barnas fritidsaktiviteter i Porsgrunn og Skien.

HINDRER UTENFORSKAP: Leder Kjetil Haugersveen i Eidanger idrettslag opplever at kontingentkassa i Porsgrunn kommune fungerer i praksis.

HINDRER UTENFORSKAP: Leder Kjetil Haugersveen i Eidanger idrettslag opplever at kontingentkassa i Porsgrunn kommune fungerer i praksis.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Leder Kjetil Haugersveen i Eidanger idrettslag mener kontingentkassa også dreier seg om mer enn penger. Han peker på den sosiale verdien ved at den fanger opp barn og unge i familier med dårlig økonomi.

– Kontingentkassa hindrer stigmatisering og utenforskap, sier han.

Haugersveen fremhever også betydningen av hvor enkelt det nå har blitt å søke om støtte.

– Foreldre må ikke lenger legge frem lønnsslipp eller dokumentasjon fra Nav for å søke på vegne av barna. Det gjør det nok lettere for mange.

Les også Over 800 fattige barn i Porsgrunn – Raudt meiner Ap har skulda

Pål Berby, ordførerkandidat for Rødt i Porsgrunn i debatt med Janicke Andreassen, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Debatten ble ledet av André Kolve.

Økning over flere år

Så langt i år har Porsgrunn kommune mottatt 448 søknader. Det er mer enn en dobling fra 2021 da det kom inn 213 søknader.

Kulturkonsulent Anne Sara Lie Ellingsen i Porsgrunn kommune opplyser at det har vært en økning hvert år siden 2020.

Anne Sara Lie Ellingsen, Porsgrunn kommune

Kulturkonsulent Anne Sara Lie Ellingsen i Porsgrunn kommune sier det har vært en økning i søknadene de siste tre årene.

Foto: privat

Hun mener dyrtiden er en del av årsaken til at stadig flere søker om penger fra kommunens kontingentkasse.

Flere familier opplever økonomiske utfordringer på grunn av prisstigning i samfunnet. Hovedvekten av de barna det søkes om støtte for, er mellom åtte og tretten år gamle, sier Lie Ellingsen.

Flere yngre har behov

I år inneholder kontingentkassa i Porsgrunn kommune 765.000 kroner. Det kan søkes om en støtte på inntil 3000 kroner for hvert barn.

– Vi ser at flere og flere benytter seg av denne ordningen. Vi ser også at flere yngre deltakere har behov for støtte.

Kulturkonsulenten er glad for at kontingentkassa gir flere barn og unge muligheten til å delta i fritidsaktiviteter.

– Samtidig vet vi at det er flere barrierer for deltakelse enn bare økonomi. Vi jobber nå sammen med andre avdelinger og frivilligheten for å tilpasse støtteordningene best mulig, slik at enda flere kan delta i fritidsaktiviteter.

Les også Christine lever på under 15.000 i måneden: – Du blir avhengig av sosialhjelp

Christine Strandmann har hatt mange forskjellige jobber og flytta fra sted til sted for å få endene til å møtes. Nå er hun på arbeidsavklaringspenger.

Mer penger i potten

Unge mellom 16 og 20 år kan selv søke om støtte til å betale kontingenten for deltakelse i eksempelvis en idrettsklubb, korps eller danseundervisning.

For de yngre må foreldre eller foresatte sende søknad.

– Man kan få hjelp og veiledning til å søke av støttepersoner som trener, helsesykepleier eller fritidskoordinator for flerkulturelle. På kommunens servicekontor og på biblioteket er en egen Digihjelp tilgjengelig, sier Lie Ellingsen.

Fotball, frivillig, idrett, dugnad, kunstgress, utenforskap, kontigent

Så langt i år har Porsgrunn kommune mottatt 448 søknader til fritidsaktiviteter. Det er mer enn en dobling fra 2021.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Pengene i kontingentkassa er hovedsakelig kommunale midler, men også eksterne tilskudd fra Bufdir og den humanitære foreningen Porsgrunn klubb Kiwanis.

– Vi har hatt denne ordningen siden 2017. Det første året inneholdt kontingentkassa 100.000 kroner, men beløpet har økt for hvert år.

Rambekk tviholder på fritidskortet

Anders Rambekk (KrF) har lenge hatt ønske om å innføre et alternativ til kontingentkassa. Han har det såkalte fritidskortet som sin fanesak.

Bystyrerepresentanten i Porsgrunn har ikke gitt opp kampen.

– Kontingentkassa er et bra tiltak, men til tross for en kraftig økning i antall søknader frykter jeg at det er store mørketall.

Anders Rambekk, ordførerkandidat for Krf i Porsgrunn.

Anders Rambekk (KrF) kjemper fortsatt for fritidskortet.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Rambekk tror mange lar være å søke om støtte fra kassa fordi de opplever det som flaut og stigmatiserende.

– Fritidskortet vil omfatte alle. Noen mener at ordningen kan bli utnyttet av folk som egentlig ikke har behov, men det får vi heller tåle. Det er mye viktigere at de som trenger det faktisk får hjelp, sier Rambekk.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i Porsgrunn kommune vil KrF-politikeren fremme et forslag om at også eksterne aktører kan bidra til å finansiere fritidskortet.

Dobling i nabobyen

Også i Skien har kommunen opplevd en dobling i antall søknader til kontingentkassa siden 2021.

Hittil i år har 645 personer søkt om hjelp til å dekke kontingenter til idrettslag. For to år siden kom det inn 315 søknader, skriver Varden.

– Jeg er ganske sikker på at det også handler om tidene vi er inne i, sier Katrine Daviknes, enhetsleder for Fritidsenheten i Skien til avisa.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark