Hopp til innhold

Det blir konsekvensutredning av giftdeponiet i Brevik

Klima- og miljødepartementet har bestemt at det blir konsekvensutredning av et mulig deponi for uorganisk avfall i Brevik i Telemark.

Dalen gruve i Brevik

BLIR KONSEKVENSUTREDNING: Det har vært stor motstand i den lille kystbyen Brevik mot et deponi.

Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK

Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss er oppgitt over avgjørelsen.

– Jeg er enormt skuffet. Dette er et alvorlig løftebrudd fra miljøvernministeren. Det er direkte frekt. Miljøvernministeren fikk sine velgere og sine verv ut fra et klart løfte om å ikke overkjøre lokaldemokratiet. Det er nettopp det han gjør nå ved å fastsette planprogram på å plassere farlig avfall under boligene til tusenvis av mennesker.

Ble du overrasket over at denne avgjørelsen kom i dag?

– Ja, jeg ble veldig overrasket. At departementet velger å komme med dette på fredag den 13 midt i juli, tyder på at de ikke ønsker en konstruktiv debatt. Det de ønsker er å legge lokk på saken gjennom hemmelighold og ulike taktiske krumspring.

Tidligere denne uken uttalte ordføreren følgende:

– Jeg mener det er uforståelig at regjeringen holder tilbake informasjon i saken om et mulig deponi for farlig avfall i Brevik. Jeg har ventet i et halvt år på å få se alle dokumentene, men kommunaldepartementet holder tilbake ett dokument.

Og i dag kom altså avgjørelsen.

Fratok kommunen myndighet

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss er enormt skuffet over avgjørelsen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I sommer fratok staten Porsgrunn kommune myndighet til å utarbeide planprogram for nytt nasjonalt avfallsdeponi.

I forskrift om konsekvensutredninger, §31, står det at Kommunal og moderniseringsdepartementet kan bestemme at en annen myndighet enn kommunen skal kunne være ansvarlig myndighet «dersom hensynet til nasjonale eller viktige regionale hensyn tilsier det».

Når Porsgrunn kommune ikke ønsket en konsekvensutredning av deponi, tok Klima og miljødepartementet over arbeidet fra kommunen.

Faksimile valgprogram

Under valgkampen gikk Ola Elvestuen til valg på at det ikke skulle bli et deponi i Brevik.

Sterke reaksjoner mot deponi

Planene om avfallsdeponi tett opp til bebyggelsen i den lille kystbyen Brevik har vakt sterke reaksjoner.

Ifølge NOAHs nye planprogram er risikoen redusert på flere områder. Det farlige avfallet skal fortsatt behandles på Langøya utenfor Holmestrand.

Det betyr at avfallet som sendes til Brevik er definert som stabilt og nøytralt. I tillegg skal det fraktes med skip og ikke på land.

Men det er ikke nok til å berolige folk i Brevik.