Sendte nye deponiplaner til toppolitikere like før valget

PORSGRUNN (NRK): 6. september i år, samme dag som Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sa nei til avfallsdeponi i Brevik, sendte Norsk Avfallshåndtering en omarbeidet plan til utvalgte stortingspolitikere, men planene ble ikke offentliggjort.

Norcem sett frå nabo

TETT PÅ: Nærhet til bebyggelsen har vært en av de største bekymringene rundt et eventuelt avfallsdeponi i Brevik.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Planene om avfallsdeponi tett opp til bebyggelsen i den lille kystbyen Brevik har vakt sterke reaksjoner.

Breviksmannen Tommy Berge Olsen synes det er spesielt at NOAH kommer med disse planene først nå, og frykter at det er sterke krefter innad i regjeringen som vil legge deponi til den lille kystbyen.

– Vi vet jo at det er krefter i regjeringa som har pressa for deponiet i Brevik. Vi har hatt avfallsdeponi på Herøya tidligere, og jeg mener at vi i Grenland har tatt ansvar for vår del av kaka, sier Berge Olsen.

NOAHs nye konsept inneholder planer om at avfallet behandles på Langøya før det skipes til Brevik og et nytt kaianlegg rett ved naturreservatet Frierflogene. Derfra vil man sprenge en ny tunnel med direkte adkomst til gruvene.

Kritisk til fremgangsmåten

Robin Kåss

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn er kritisk til at disse nye planene ikke ble kjent for velgerne før valgdagen 11. september.

– Det virker som en rar fremgangsmåte å sende slike dokumenter til toppolitikere, men holde dem tilbake fra lokalbefolkningen. Hvis planene er så gode som NOAH hevder så burde alle fått kjennskap til dem, mener Kåss.

Administrerende direktør i NOAH, Carl Hartmann, sier de ikke var klare til å gå ut med det nye konseptet før nå.

Deponi i Brevik eller ikkje? Det er spørsmålet

– Ikke klare

– Vi har forstått bekymringen fra Breviks befolkning. Det har gjort at vi har jobbet om og endret på konseptet, sier han.

Carl Hartmann

Carl Hartmann er administrerende direktør i NOAH.

Foto: NRK

NOAH-sjefen sier de har holdt på under høyt tempo i lang tid, og ikke vært klare til å gå ut med planene før nå.

I Stortinget 4. september i år ble det stilt spørsmål om dette til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Han sa da at NOAH var forsinket. To dager senere ble dette konseptet sendt til parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup.

– Hvorfor var ikke dette gjort kjent før?

– Vi har sendt Nikolai Astrup en kort, overordnet redegjørelse for konseptet, men vi mangler fortsatt en del bearbeiding før vi er helt klare til å gå ut offentlig. Vi orienterte først kontoret til Jonas Gahr Støre om disse nye planene før vi sendte dem til Astrup og Bård Hoksrud fra FRP, sier Hartmann.

Var dere redd for at konseptet skulle bli kjent for velgerne før valget?

– Nei, vi tenkte oss nøye om. Vi annonserte i mai at vi trengte mer tid, og dette var den planen vi kom fram til, sier han.

Frederic Hauge

Frederic Hauge i Bellona mener at den nye løsningen for avfallsdeponi er svært god.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk

God løsning

Miljøstiftelsen Bellona har jobbet tett med NOAH i utarbeidelsen av de nye planene.

– Vi mener dette er en veldig god løsning som burde ivareta alle lokale bekymringer, sier Bellonaleder Frederic Hauge.

Utsetter deponihøring