Her er grunnen til at badevannet er kaldt

BAMBLE (NRK): Er du en av dem som har lagt merke til at badetemperaturen i sjøen ikke er så mye å skryte av- selv om vi er i midten av juli. Det finnes det flere årsaker til.

Bading er en glede sommerferien

KALDT I VANNET: Badetemperaturene denne sommeren har ikke vært mye å skryte av.

Foto: Guro Lilledal Andersen

Selv om det er 20 grader på land kan det være skikkelig kaldt i sjøen. Det kan kanskje høres rart ut, men det er flere faktorer som spiller inn enn solen når vi snakker om badetemperaturen i sjøen. Havforsker ved Havforskningsinstituttet, Svein Sundby sier Golfstrømmen er den viktigste varmekilden for oss som bor i Nordøst-Europa.

– Den har vært varm de 10–15 siste årene og er det fortsatt. Når det gjelder badetemperaturene er det kun en tynn liten flik på toppen av havet, som kanskje ikke er mer enn en meter dyp. Da er det andre faktorer enn bare temperaturen på Golfstrømmen som spiller inn.

Sundby sier varmt værlag og sol er viktige faktorer.

– Det som skiller sjøvannet fra innlandsvann er den stadige sirkulasjonen av vannet mellom indre og ytre skjærgård og hyppig utveksling av vann fra Skagerrak. Temperaturen i det omreisende vannet vil selvsagt også påvirke vannet lokalt. Derfor er badende som liker gode temperaturer, prisgitt forholdene i sommermånedene hvor havområdene rundt også er varmet opp til et visst nivå.

Badetemperatur

Det er ikke mange stedene i Sør-Norge badetemperaturen har vært over 20 grader hittil i sommer.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Flere solbader

Oddgeir Walaker og Kristian Sæthre ferierer på Rognstranda i Bamble. De synes også badevannet er hakket for kaldt.

– Det er litt varmere enn badevannet i Sogn og Fjordane, men det er kaldt. Vi ser det er flere som solbader enn de som bader. Bader folk er de kjapt uti, men de er kjapt opp igjen også, ler de to.

De siste dagene har badevannet på Rognstranda ligget på rundt 15 grader.

– Vi har kjent litt på gåsehuden, ja.

Feil vindretning

Svein Sundby, forskningsleder Havforskningsinstituttet

Havforsker Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet sier det er flere faktorer som spiller inn når det gjelder sommerens badetemperaturer.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Havforsker Svein Sundby sier vindretningen de siste ukene i Sør-Norge ikke har vært gunstig med tanke på badetemperaturene.

– Kraftig fralandsvind, spesielt tidlig på sommeren, skaper store og raske endringer i badetemperaturen. Vinden trekker det oppvarmete overflatevannet med seg ut til havs, og kaldt vann fra dypet stiger opp mot overflaten langs skjærgården. Noen timer med fralandsvind og badevannet er blåst til havs. Konsekvensen av dette er at temperaturforskjellene mellom overflate og underliggende vannmasser er større på forsommeren enn i juli og august.

En godværsperiode i juni kan i beste tilfeller gi badetemperaturer rundt 20 grader.

– Får vi en endring av vindmønsteret og for eksempel en natt med fralandsvind, vil overflatetemperaturen kunne synke dramatisk, kanskje til rundt 10 grader ettersom normaltemperaturen på 20 meters dyp ligger på mellom 8 og 11 grader.

Sjekk badetemperaturen landet rundt