Hopp til innhold

«Ingen» klarte denne 2. klasse-oppgaven

NRK tok med denne matteoppgaven ut på gata. Så å si alle som fikk prøve seg, måtte melde pass.

Matteoppgåve

OPPGAVE: På hvor mange benker sitter det to personer? Oppgaven er en ren tekstoppgave fra en 2. klasse-mattebok. NRK har laget denne illustrasjonen.

Foto: Martin Torstveit - NRK / Colourbox

– 2. klasse?!

De tror ikke sine egne ører. Hadjah Weah og Daniel Bakos Iversen ser nøyere på nettbrettet der en matteoppgave fra 2. klassepensum lyser mot dem.

– Er det virkelig en oppgave for 2. klassinger? Jeg går videregående, og jeg klarer ikke dette, sier Weah.

Bakos Iversen rister på hodet.

– Det er utrolig mye tekst, sier han.

OPPGAVEN: I en park er det åtte benker. På hver benk sitter det enten to eller tre personer. Til sammen sitter det 19 personer på benkene. På hvor mange benker sitter det kun to personer?

Hentet fra en mattebok for 2. klassinger
Hadjah Weah og Daniel Bakos Iversen

Hadjah Weah og Daniel Bakos Iversen sier at de aldri har vært glad i matte.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Rådmann nekter å svare

Av de 20 personene NRK møter på gata, er det kun én person som klarer å løse oppgaven.

Blant dem som ikke engang vil forsøke å svare, er rådmann i Skien, Ole Magnus Stensrud.

– Jeg har svart på et spørsmål i offentligheten før, og gått på en smell. Jeg gjør ikke det én gang til, sier han.

Kommunikasjonsrådgiveren i samme kommune blir også svar skyldig.

– Huff, jeg får helt hetta når jeg ser dette. Jeg tør ikke svare, sier Anne Spånem.

Ole Magnus Stensrud og Anne Spånem

Ole Magnus Stensrud og Anne Spånem sier de får dårlig selvtillit når de blir bedt om å svare på en slik matteoppgave på stående fot.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

De fleste NRK snakker med synes tekstoppgaven er forvirrende. Mange blir overrasket når de hører at dette er matematikk for 2. klassinger.

Oppgaven er riktignok ikke en klassisk hjemmelekse. Dette er en oppgave elevene arbeider sammen om på skolen, helt mot slutten av 2. klasse.

– Vent med tekstoppgaver

Hermundur Sigmundsson er professor ved NTNU. Han forsker blant annet på matematiske vansker.

Han mener tekstoppgaver kommer for tidlig i skolen.

– Vi må være sikre på at alle behersker gode leseferdigheter før vi begynner med tekstoppgaver. Hvis ikke, skaper vi problemer for dem som sliter med lesing. Jeg mener vi bør vente med tekstoppgaver til slutten av barneskolen.

– I det minste må vi sørge for at oppgavene skrives slik at det er mulig å forstå dem, sier professoren.

Selv om mange synes tekstoppgaver er forvirrende og vanskelige, mener flere lærere NRK har snakket med at slike oppgaver gjør det lettere å forstå matematikk.

– Ser bare masse tekst

Inspektør Anette Nagelhus og klassekontakt for 2. klasse Anne Aslaug Lundeberg ved Holla 10-årige skole på Ulefoss i Telemark mener det er riktig å starte tidlig med tekstoppgaver.

– I 5. klasse kommer de nasjonale prøvene. I år besto den nasjonale prøven i matte av 45 tekstoppgaver, og øving er viktig, sier Nagelhus.

– Hva tror du er grunnen til at mange sliter med tekstoppgaver?

– Jeg tror mange bare ser masse tekst, og får sperre. Det er lurt å lære seg å sile ut den informasjonen en trenger. For mange er det stor hjelp å tegne seg fram til løsningen.

Lundeberg sier at tekstoppgavene blir som en forlengelse av regnefortellingene som barna starter med allerede i 1. klasse.

– Vi oppfordrer også foreldre til å bruke matematikk i den daglige praten, sier hun.

2. klassingene prøver seg

Lundeberg tar oss med til 2. klassen sin. Sammen skal vi se på oppgaven med benkene, som så å si ingen voksne på gata klarte å løse.

Hans Leon, Tobias, Alma og Farah følger nøye med, mens læreren leser. Vi tar inspektørens råd til følge, og tegner oppgaven.

– Hvor mange benker var det?, spør læreren.

– Åtte, sier barna i kor, og sammen tegner vi åtte benker.

Barn ved Holla tiårige skole

FAVORITTFAGET: 2. klassingene Alma Liestøl Jensen, Farah Nedal Amro, Tobias Sjøberg Peckel og Hans Leon Borgen Langseth er enige om at matematikk er favorittfaget deres.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– Til sammen skal det sitte 19 personer her. Nå tegner vi først to personer på alle benkene, sier læreren.

Hun ber barna telle hvor mange som nå sitter på benkene. Barna teller til 16 i kor, og ser at de får tre personer til overs.

– Da kan de sitte der, der og der, sier Alma, og peker på tre benker.

Læreren ber barna telle hvor mange benker det nå sitter to personer på.

– Fem, svarer de, og dermed har de løst oppgaven i fellesskap.