Kommer du deg gjennom grunnskolematte?

Mattequiz

1/10 1. klasse

6 + 4 =

2/10 2. klasse

Hvor mye er halvparten av 86?

3/10 3. klasse

Jeg er et tresifret tall. Summen av sifferet på hundrerplassen og sifferet på tierplassen er lik sifferet på enerplassen. Legger du sammen alle sifrene, får du 10. Jeg er et tall mellom 200 og 300.

4/10 4. klasse

Familien Hansen har pizza til middag. Trine og Truls forsyner seg først. Trine tar halvparten så mye som Truls. Mor og far deler 2/6 og Bente får halvparten så mye som mor og far fikk til sammen. Hvor stor brøkdel av pizzaen får de hver?

5/10 5. klasse

Ludvik ga 3,6 kilo godteri til Tonje, Isak og Anwar, Tonje fikk 0,6 kilo mer enn Isak. Anwar fikk halvparten så mye som Isak. Hvor mye fikk hver av dem?

6/10 6. klasse

Janne har 3/4 liter saft i en mugge. Hun heller 5/12 liter i et glass. Hvor mye saft er det igjen i muggen?

7/10 7. klasse

Det er 16 flere jenter enn gutter på et klassetrinn. 30 % av elevene er gutter. Hvor mange elever er det på trinnet?

8/10 8. klasse

Mount Everest har en høyde på 8850 moh, og jordas radius ved ekvator er 6378 kilometer. Hvis du skulle lage en modell av jorda med en diameter på 1 meter, hvor høy ville da Mount Everest bli?

9/10 9. klasse

Martin og Lotte sammenliknet to sylindrer. De var like høye, men den ene hadde en diameter i grunnflaten som var dobbelt så lang som diameteren i den andre. Hvor mye rommer disse sylindrene i forhold til hverandre?

10/10 10. klasse

3x - 2 + x = 2x + 10

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.