– Uproft av UDI, sier skiensordfører

– Det er rart at de inviterer til en dugnad de ikke benytter seg av, sier ordfører Hedda Foss Five i Skien. Hun synes UDI har et stort forbedringspotensiale i å kommunisere med kommunene. – Dette virker veldig uproft, sier Five.

Hedda Foss Five

Hedda Foss Five etterlyser bedre dialog med UDI.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Skiensordføreren reagerer på at de i flere måneder har blitt bedt om å være i beredskap for å motta flyktninger, men at de ikke får respons fra UDI når de sender brev om hva de kan tilby.

– Det er en dårlig linje, det er dårlig kommunikasjon mellom UDI og kommunene. Vi får bare noen generelle svar, sier Five.

– Hvordan er dialogen med UDI?

– Den er for dårlig, kort og godt, svarer Five kontant.

Første flyktninger Råde

I oktober ankom cirka 8800 asylsøkere til Norge. Her kommer de første til Råde.

Foto: Anders Werner Winlund / NRK

I går ble det kjent at UDI skal bygge brakkelandsbyer ved de store byene i Sør-Norge. Det skal bygges brakkeleire med plass til 3000 flyktninger i tilknytning til de største byene i Sør-Norge, opplyste UDI-direktør Frode Forfang på gårsdagens pressekonferanse.

– Det er litt rart å høre at det nå kanskje kommer brakkelandsbyer, sier Five.

– Mangler rutiner og beredskap

Five sier at det er ubalanse mellom det som kommuniseres fra det sentrale nivået i UDI og det som de opplever i kommunene.

– Vi er kontaktet med opplysninger om at det er en flyktningekatastrofe, men det har vi skjønt, det har vi skjønt i flere måneder. Vi får beskjed om å være beredt på kriseløsning, men det er vi, det trener vi på hele tiden, sier Five og etterlyser noe mer konkret i dialogen med UDI.

– Vi har spilt inn konkrete bosettingsløsninger, både private og kommunale. Dette er midlertidige løsninger til nødberedskap, men vi har ikke fått svar på disse henvendelsene.

Hun synes dette virker veldig uproft fra UDI, og at det virker som om de mangler rutiner på en del ting.

– Alle disse menneskene skal til en kommune. Da er man alltid avhengig av god dialog med kommunene. Det har de for dårlige rutiner og beredskap på, sier skiensordføreren.

Kan ødelegge lokalt engasjement

Hun sier at det er mange aktører som har henvendt seg til kommunen.

– Det er mange som henvender seg til kommunen og til meg med et voldsomt flott engasjement, også sender vi henvendelsen videre til UDI, det har vi gjort i flere måneder, men vi får ikke konkret svar, sier Five.

Hun er redd dette dreper det lokale engasjementet.

– Det er uheldig at de ikke svarer. Det er mye lokalt engasjement, det er viktig å gi en tilbakemeld mens det er der, mens det er varmt, mener ordføreren.

Skiensordføreren mener det må bli bedre kommunikasjon, hvis ikke kan det bli dårlige løsninger.

– Jeg håper de gir oss mer enn en dags varsel før det kommer noen. Jeg vet ikke om de kommer eller når de kommer, sier Five.

For en måned siden fortalte kragerøordfører Kåre Preben Hegland om dårlig dialog med UDI. Den gangen gjaldt det hvilke utfordringer står kommunene står overfor og hvilket fagpersonell kommunene må bistå med når flyktningene kommer.

– UDI har vært for utydelige. de har helt sikkert mye å gjøre, men vi forventer faktisk at UDI tar tak i det og gir kommunene beskjed. Da vil de kunne håndtere dette på en mye bedre måte, sa Hegland til NRK 2. oktober.

UDI prøver å kontakte Five

– Ordføreren har helt rett i at det har vært og er en ekstraordinær situasjon nå i høst. Vi er glade for at Kommune-Norge har vært så velvillige når vi har etablert asylmottak og akuttplasser rundt omkring i Norge, sier Håkon Fenstad, assisterende kommunikasjonsdirektør i UDI til NRK.

Han sier at UDI har prøvd å kontakte ordføreren nå i ettermiddag for å vite mer om den konkrete bakgrunnen for hennes kritikk.

– Vi har fått én henvendelse fra kommunen 13. september som vi svarte på tre dager senere, sier Fenstad.

­– Er det noe vi kan gjøre for å bedre dialogen med Skien kommune når det gjelder etablering av asylmottak, skal vi gjøre det.