– Her er det et voksende islamkritisk miljø

– Det er et voksende islamkritisk miljø i Telemark, sier tidligere leder av Norwegian Defence League. Det kan ikke politiet bekrefte.

Ronny Alte

Ronny Alte sier at det er mange islamkritikere som tør å stå fram i Skien.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I likhet med nabofylkene våre er det nå flere grupperinger med personer som er kritiske til islam.

– Det er stadig flere som får opp øynene mot islamister og deres ønske om å innføre sine særkrav. Skien har et ganske stort miljø når det gjelder islamkritikere som tør å stå fram. Problemet er at det er mange som ikke tør å si sin mening i frykt for å bli stemplet som høyreekstreme og rasister, sier Ronny Alte.

Han er tidligere leder i den høyreekstreme organisasjonen Norwegian Defence League, men han understreker at han ikke lenger har noe med organisasjonen å gjøre. Likevel kjenner Alte miljøet og sier det er mange som deler hans synspunkter.

– Det er en del hundre som tør å stå fram med meningen sin, men det er nok en del tusen som ikke tør å stå fram i frykt for å bli stemplet. Vi er mange, men vi er spredt på for mange grupper.

– Kun en håndfull personer

Politimester i Telemark, Rita Kilvær, sier politiet ikke kjenner til et stort miljø i Telemark.

– Ut ifra den kunnskapen vi sitter med så langt, dreier dette seg foreløpig om kun en håndfull personer. Vi kan ikke bekrefte at det skal være et voksende miljø av den typen, men det vi vet generelt og som også fremgår av trusselbildet generelt i Norge, er at når man får en radikalisering i de islamske miljøene, så følges dette ofte av en tilsvarende radikalisering i de islamfiendtlige miljøene, sier hun til NRK.no.