Viltvoksende øy-vekster kan løse matproblemer

Planter i Færder nasjonalpark kan ha egenskaper som kan bidra til å redde fremtidig matproduksjon.

Strandkål

Strandkål er en av mange ville arter av spiselige vekster i Færder nasjonalpark.

Foto: Pål Otto Hansen / Privat

Nå vil Norsk genressurssenter at plantene skal få et eget reservat i nasjonalparken.

På øyer i Færder nasjonalpark på Tjøme og Nøtterøy vokser strandkål, villøk, timotei, villepler og andre matplanter fagfolk er interessert i. For planter i Færder nasjonalpark kan ha egenskaper som kan bidra til å redde fremtidig matproduksjon, sier nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli.

– Mange matplanter takler ikke de store klimaendringene og avlingene går ned i store deler av verden. Da har man funnet ut at man må gå på jakt etter de «ville slektningene» i naturen som har greid å tilpasse seg. Deres egenskaper kan overføres til matplantene, sier Strandli.

Bjørn Strandli

Gener fra planter i Færder nasjonalpark kan bli viktige i framtiden ifølge nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Robuste planter bevares

Nå vil Norsk genressurssenter etablere Norges første genressurs-reservat i nasjonalparken med 52 viltvoksende nyttevekst-arter som anses å være viktige for fremtidig matproduksjon. Genene i disse artene skal bevares for fremtiden. I Norge er 200 arter med slike egenskaper plukket ut.

Seniorrådgiver Morten Rasmussen ved Norsk genressurssenter som er en del av Norsk institutt for bioøkonomi på Ås, mener et genressurs- reservat egner seg særlig godt i Færder nasjonalpark.

– Færder nasjonalpark ligger i et område med stor variasjon i arter og med variert natur. Dessuten finner vi halvparten av de prioriterte plantene i nasjonalparken, sier Rasmussen.

I tillegg har området et spesielt vern og skjøtsel siden det ligger i en nasjonalpark. Sju øyer kan komme inn i dette reservatet hvor de prioriterte artenje skal følges opp med overvåking og grundig registering.

Sand-timotei

Mange ville arter av matvekster finnes i Færder nasjonalpark, som denne sand-timoteien. Denne ble funnet sommeren 2015 på Vestre Bustein og var før det ikke sett siden 1914 i Norge.

Foto: Oddvar Pedersen

Gener fra vill-epler

Han forklarer hvordan genene til villeplet som er funnet på flere øyer i nasjonalparken, kan hjelpe oss i fremtiden, fordi epletrærne har blitt utsatt for klimaforandringer.

– Det kan ha gener som kan være motstandsdyktige mot skadedyr og sykdommer. Det har gener som er interessante i forhold til klimatilpasninger og en bærekraftig produksjon, sier seniorrådgiver Morten Rasmussen.

I reservatet skal villepletrærne og de andre prioriterte artene bevares og utvikle seg videre.

– For da eksponeres de for de klimautfordringer som skjer, sier Morten Rasmussen.

Miljødirektoratet bestemmer

Planene om et genressurs-reservat skal behandles av styret til Færder nasjonalpark og Miljødirektoratet. Styreleder Roar Jonstang i Færder nasjonalpark er positiv til planene, men er usikker på hvilke konsekvenser det får for ferdselen på øyene.

Nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli tror folk stort sett kan bevege seg der slik de har gjort, om det blir en genressurs-reservat der.

– Det har ikke vært behov for å lage flere restriksjoner så langt, sier Strandli.

Han tror et slikt reservat kan starte opp i 2017.

Se «Nasjonalparken – fra soloppgang til solnedgang»