Forstår seg ikke på forbudet: – Alle andre kan kjøre der

Norges Vannscooterforbund mener det er greit at vannskutere kjører i nasjonalparker.

Vannskuterkjøring

Disse tre førerne av vannskutere ble anmeldt for ulovlig kjøring i april i Færder nasjonalpark. Nå skal Statens naturoppsyn levere en ny anmeldelse.

Foto: Terje Axelsen

– For oss blir det litt merkelig at noen få av landets 8000 vannskutere ikke kan kjøre i et område der landets en million fritidsbåter og yrkesfartøy kan kjøre, sier leder Christian Hammernes i Norges Vannscooterforbund.

Bruk av vannskutere og båt har i utgangspunktet samme regler i Norge. Men det finnes unntak.

I Ytre Hvaler nasjonalpark og Færder nasjonalpark er båter tillatt. Vannskutere er forbudt.

Likevel brytes forbudet.

Anmelder vannskuterfører

Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn fikk senest i pinsen flere meldinger om vannskutere som kjørte rundt i Færder nasjonalpark.

Minst en fører av en vannskuterfører blir anmeldt for kjøring ved øyene Bolærne.

– En hadde høy hastighet tett på land. Det er 5-knops grense 100 meter fra land. Han tok også noen piruetter inne ved kaiområdet, hvor det lå andre båter, sier Fjeld.

Fuglene kan bli forstyrret av støy og vannskuternes brå bevegelser. Dermed finner de ikke mat og kan dø, sier han.

Godtar ikke forbud

Christian Hammernes synes vannskuterførere bør holde seg unna reservater for fugler. Ellers mener han at de kan de ferdes i nasjonalparker, men at de må følge lover og regler som gjelder for båt.

– Når alle andre båttyper kan kjøre der, mener vi det er greit at båttypen vannskuter kan kjøre der.

Han mener det ikke er lov å ha egne regler som forbyr vannskutere i nasjonalparker. Ifølge EØS-regelverket er det ikke er lov å diskriminere like produkttyper, sier han og viser til at vannskutere er en type båt.

Christian Hammernes i Norges Vannscooterforbund

Christian Hammernes i Norges Vannscooterforbund sier han ville ha kjørt i Færder nasjonalpark om han bodde i området.

Foto: Vannscooter Norge

Hammernes jobber for å få en rettslig vurdering om nasjonalparker kan ha verneforskrifter som behandler vannskutere og fritidsbåter ulikt.

Han oppfordrer likevel ikke til kjøring i nasjonalparker, men vil at medlemmer tar et selvstendig valg.

– Hva mener du de bør gjøre?

– Hvis jeg hadde bodd i området, hadde jeg kjørt i nasjonalparken der det er lovlig for alle andre båttyper.

– Men bør dere ikke vente med å kjøre i nasjonalparker til eventuelt forskriften er prøvd for retten?

– Sakene der folk blir tatt for å kjøre i nasjonalparken, blir enten henlagt eller det blir påtaleunnlatelse. Da får vi ikke prøvd sakene for retten.

Per Espen Fjeld

Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn tror noen vannskuterførere ikke kjenner regelverket, mens andre kjører der selv om de vet at det ikke er lov.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Verneforskrift

Nasjonalparkforvalter Anne Sjømæling i Færder nasjonalpark mener Norges Vannscooterforbund ikke forholder seg til lover og regler i nasjonalparken når forbundet synes det er greit at vannskutere kjører der.

Hun sier at verneforskriften vedtatt i kongelig resolusjon i 2013 slår fast at vannskutere ikke er tillatt.

Hun vet ikke hvorfor det er ulike regler for motorbåt og vannskutere i nasjonalparken, men tror kjøring med vannskutere regnes mer som motorsport enn det kjøring med småbåt gjør.