Mange kjører ulovlig i nasjonalparkene

FÆRDER NASJONALPARK (NRK): – Det kjøres veldig nærme land, i stor hastighet, sier Per Espen Fjeld i Statens Naturoppsyn.

Vannscooter

OPPFORDRING: Politiet oppfordrer folk til å melde ifra om de ser ulovlig kjøring med vannskuter. (illustrasjonsbilde)

Foto: Rainer Prang / NRK

Både Færder nasjonalpark og Ytre Hvaler nasjonalpark opplever stadig at vannskuterførere kjører i nasjonalparkene, til tross for at dette er forbudt.

Per Espen Fjeld i Statens Naturoppsyn liker ikke det han ser i Færder nasjonalpark denne sommeren.

– Mye er det jeg kaller motorsport – ren lek og hurtigkjøring. Jeg ser også at det kjøres veldig nærme land i stor hastighet, og der ligger ærfuglflokker og gåseunger. Det er også til sjenanse for folk som ligger og nyter sol og sommer, sier han.

Fjeld tror årsaken er at mange ikke er klar over vannskuterforbudet i nasjonalparken.

Kjappe og små

Nasjonalparken ligger på østkysten av Nøtterøy og Tjøme, og strekker seg cirka to kilometer sør for Færder.

Siden 1. mai har Øystein Hovde, avdelingsdirektør i Skjærgårdstjenesten, telt 25 vannskutere i området.

– Det er veldig lite ålreit. Verneforskriften er knyttet til å verne fugl som ligger på vannet. De små, kjappe farkostene som vannskutere er, forstyrrer fuglelivet som er utsatt for nok press fra før av.

Øystein Hovde med havet i bakgrunnen.

OPPGITT: Det er lov å kjøre vannscooter i Færder kommune, men ikke i Færder nasjonalpark. Likevel ser Øystein Hovde i Skjærgårdstjenesten at folk bryter regelverket. Siden 1. mai har han sett 170 vannscootere i Færder kommune, hvorav 25 i nasjonalparken.

Foto: Bendik Hansen / NRK

Oppfordrer til anmeldelser

Politiet har stoppet flere vannskutere på vei inn i nasjonalparken i år, men kun en er anmeldt etter at patruljeringen i området startet i slutten av juni.

– Vi kan ikke være til stede i Færder nasjonalpark hele tiden. Vi har ansvar for hele Vestfold-kysten, men vi er klar over at det er et sårbart område, og vi skal gjøre vårt for å sørge for å holde vannskutere unna, sier politistasjonssjef i Sandefjord, Brian Jacobsen, som har ansvar for båttjenesten i Vestfold.

Politiet oppfordrer folk til å anmelde hvis de ser noen kjøre vannskuter i nasjonalparken. Blir man anmeldt, risikerer man en bot på flere tusen kroner.

– Et kjempeproblem

I Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold ser de det samme som i nabofylket.

– Det er et kjempeproblem. Mange blåser i forbudet, sier nasjonalparkforvalter Monika Olsen.

Hun varsler politiet om hun ser ulovlig kjøring, og oppfordrer også andre til å gjøre det.

På nasjonalparkens hjemmeside har hun sett seg nødt til å minne vannskuterforbudet.

«(...) Det er overhodet ingen transportsoner. Overtredelser vil bli bøtelagt. (...)

Nasjonalparken har spesielt store naturverdier, den gir gode opplevelser og blir svært mye brukt til friluftsliv. Bruk av vannskutere i og nær nasjonalparken reduserer disse verdiene. (...)», står det.

Lovlig kjøring i Telemark

Også i Jomfruland nasjonalpark i Kragerø blir vannskuterkjøring sett på som et problem.

Der er det imidlertid tillatt, selv om nasjonalparkforvalter Morten Johannessen gjerne skulle hatt et forbud.

– Det er flest båter, men vi ser også vannskutere i nasjonalparken jevnlig. Det er tydelig flere i år enn i fjor, sier han.

Ifølge styreleder for nasjonalparken og ordfører i Kragerø kommune, Jone Blikra, er vannskuterkjøring veldig forstyrrende for fuglelivet også her.

– Det er uforståelig at nasjonalparken skal være åpen for fri lek med vannskuter, mener han.

Blikra legger til at de vil jobbe videre for et forbud.