Vil bruke avgiftspenger på biodrivstoff

Gisle Skansen, flyplassjef på Torp lufthavn Sandefjord vil bruke inntektene fra flypassasjeravgiften på å subsidiere flyselskapene i deres bruk av biodrivstoff.

Tre selskap på Kirkenes lufthavn

AVGIFT: Flypassasjeravgiften er omdiskutert tema for politikere og flyplasser.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi er i utgangspunktet kritiske til avgiften, men når den først er der, er vi ute etter en viss forutsigbarhet i rammevilkårene. Det er viktig at man finner ut hva inntektene fra avgiften skal brukes til, sier Skansen.

Biodrivstoff

Han foreslår å beholde avgiften slik den er, men bruke inntektene fra denne avgiften, og fra CO₂-avgiften, til subsidiering til flyselskapene i deres bruk av biodrivstoff.

– Vi ønsker ikke at man i hver eneste budsjettdiskusjon skal endre spillereglene for luftfarten slik som da vi innførte passasjeravgiften.

Ifølge statssekretær i Finansdepartementet, Brage Baklien (Frp) inneholdt ikke regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 flypassasjeravgift.

Vil fjerne avgiften

– Avgiften ble først en realitet i budsjettforliket med samarbeidspartiene på Stortinget. Flypassasjeravgiften inngår i statens inntekter, og avgifter øremerkes ikke til bestemte formål. Statens utgifter til ulike formål bestemmes og prioriteres i de ordinære budsjettprosessene.

Baklien sier Fremskrittspartiet går til valg på å fjerne hele flypassasjeravgiften, mens flertallet på Stortinget enten vil ha dagens avgift eller en ny avgift.

– Det kan bli en betydelig utfordring for Nord-Norge og distriktene, sier statssekretæren.