Smuglet korn med livet som innsats

Historiker og forfatter Karsten Alnæs er på Jarlsberg hovedgård utenfor Tønsberg. Her forteller han historien om den verdensvante greven Herman Wedel Jarlsberg (1779–1840).

Karsten Alnæs forteller over tre episoder historien om Herman Wedel Jarlsberg. Opptakene er gjort på Jarlsberg hovedgård i Tønsberg.

Se del 3 av nettserien «I grevens tid».

– Gang på gang våger han livet. Han smugler korn med åpen båt over Skagerak og engelske krigsskip halsende etter seg.

Karsten Alnæs

Herman Wedel Jarlsberg er en av de mest markante politikerne i norsk historie. Han var en av de 112 i riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Wedel Jarlsberg hadde stor innflytelse på hvordan vår grunnlov ble utformet, og han ble utpekt til å danne regjering høsten 1814.

I første del fortalte Karsten Alnæs om den turbulente oppveksten til Herman. I denne videoen forteller Alnæs om starten på Hermans politiske karriere.

– Den som ligger hjemme, føder barn og er engstelig, det er selvfølgelig Karen.

Karsten Alnæs

Han fikk ansvaret for kornforsyningen til Norge under napoleonskrigen. For å sikre korn til utsultede nordmenn satte Wedel Jarlsberg livet på spill flere ganger, ifølge Alnæs. Vi får også høre om hvordan Wedel Jarlsberg møtte og forelsket seg i datteren til Peder Anker, Karen.

Under ser du et bildegalleri fra Jarlsberg hovedgård og 12. generasjon på Jarlsberg, Nicolaus Wedel Jarlsberg. Herman Wedel Jarlsberg var tipp-tipp-tipp oldefaren til Nicolaus. Senere i denne serien kan du se dybdeintervjuer med Nicolaus og høre hans tanker om familiearven.