Kan miste politiske verv

Opp mot 13 politikere bosatt på Vear kan miste sine politiske verv i Stokke. Det skjer hvis Vear blir en del av Tønsberg kommune fra 2017.

Kåre Pettersen

KAN MÅTTE FLYTTE: Kåre Pettersen i Venstre synes det er kjedelig hvis mange politikere bosatt på Vear mister vervene sine.

Hvis Vear, som i dag er en del av Stokke kommune, blir en del av Tønsberg kommune fra 2017, betyr det at ingen folkevalgte med ny adresse i Tønsberg kan ha politiske verv i nye Sandefjord kommune.

Kommuneloven gjør det klart at en lokalpolitiker må bo i samme kommune som han eller hun har et politisk verv i.

Basert på valgmålinger, gjelder dette 13 politikere fra Vear som etter hvert må fratre vervene sine. Førstekandidat for Venstre, Kåre Pettersen er en av dem.

– Jeg synes jo det er kjedelig. Man er med i politikken fordi man er samfunnsengasjert og vil det beste for kommunen man representerer, sier han.

Må flytte

Politikere som er bosatt på Vear og ønsker å beholde vervet sitt i nye Sandefjord kommune, må derfor flytte innenfor den nye kommunegrensa – noe som kan bli aktuelt for Pettersen.

– Jeg har lenge hatt planer om å flytte til Melsomvik, så på sikt vil jeg nok uansett bli en del av Sandefjord kommune, sier han, og legger til at flytteplanene er uavhengig av hvilken kommune Vear til slutt blir en del av.

Håper på unntak

Det som imidlertid bekymrer Pettersen mest, er at befolkningen på Vear risikerer å stå uten politiske representanter i Tønsberg bystyre.

Den bekymringen deler han med Innbyggerlista i Stokke. Fylkeskommunen har på vegne av Innbyggerlista bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om et unntak, i håp om at Vear-beboerne kan bli representert i Tønsberg.

Fred Ivar Syrstad

VENTER PÅ SVAR: Prosjektleder hos Fylkesmannen i Vestfold, Fred Ivar Syrstad, venter på svar fra kommunaldepartementet.

Foto: Gunnar Bækkevold / NRK

– Vi har sendt spørsmålet over til kommunaldepartementet. Innbyggerlista er klar over at det ikke er vanlig å bli representert i den kommunen man blir en del av når det skjer midt i en valgperiode, sier Fred Ivar Syrstad, prosjektleder hos Fylkesmannen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i en e-post til NRK at det er for tidlig for de å kommentere saken.