Sande-politikerne valgte Hof og Holmestrand

Sande-politikerne opprettholder vedtaket om sammenslåing med Hof og Holmestrand.

Sande kommunestyre

OMKAMP: På det ekstraordinære kommunestyremøtet fredag kveld bestemte politikerne at de fortsetter sammenslåingsprosessen med Hof og Holmestrand.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Sande-politikerne brukte lang tid på å bestemme seg for i hvilken retning kommunen skulle se, men klokka 21.50 fredag kveld ble det klart: Flertallet av representantene i Sande kommunestyre sørget for at Sande fortsetter sammenslåingsprosessen med Hof og Holmestrand.

Ap, SV, Sp og Bygdelistas forslag fikk 14 stemmer og flertall.

Høyre, Venstre, Frp og Claes Giljams forslag fikk tolv stemmer.

Patricia Eriksens forslag fikk to stemmer.

Forslagene

Det ble fremmet tre forslag på kommunestyremøtet:

Høyre, Venstre, Frp og Claes Giljam: Sande avslutter forhandlingene med Hof og Holmestrand og inngår samarbeid med Drammen, Svelvik og Nedre Eiker.

Patricia Eriksen, uavhengig: Sande opprettholder vedtaket om å slå seg sammen med Holmestrand og Hof, og formålsbygg i sentrumsplanen utsettes. Eiendomsskatten avvikles fra juli 2017.

Ap, SV, Sp og Bygdelista: Vedtaket om å slå seg sammen med Hof og Holmestrand opprettholdes.

Tilhørere Sande kommunestyremøte

TILHØRERE: Mange sandesokninger ville høre hva kommunestyret kom fram til på det ekstraordinære kommunestyremøtet.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Ønsket omkamp

På mandag ble det kjent at 13 kommunestyrerepresentanter i Sande krevde et ekstraordinært møte for å behandle kommunesammenslåingen på nytt. Representanter fra Høyre, Frp og Venstre og Ap-veteran Claes Giljam fryktet fortsatt eiendomsskatt ved sammenslåing med Hof og Holmestrand, og at det ville bli en anstrengt økonomi i den nye storkommunen. Derfor ønsket de heller en sammenslåing med Drammen.

Les også: Kaos rundt sammenslåing i Sande

Ny spørreundersøkelse

Opinion har denne uka gjennomført en spørreundersøkelse for Høyre i Sande, der 54 prosent av de spurte nå ønsket sammenslåing med Drammen.

Sindre Stang, som er leder for kommunestyregruppa i Sande Høyre, mener undersøkelsen gir et godt bilde av dagens situasjon.

Ordfører Elin Gran Weggesrud (Ap) sier undersøkelsen bærer preg av å være en øyeblikksmåling gjort i forbindelse med at debatten har blusset opp igjen de siste dagene.

Les også: Flertallet vil nordover

Les også: Flertallet sier ja til sammenslåing