Kan krangling skade det ufødte barnet?

Psykologs påstand skal prøves i en rettssak om omsorgsovertakelse i Andebu kommune.

Foster

Kan et barn skades av krangling før det er født? Illustrasjonsbilde.

Foto: NRK

Et foreldrepar ble fratatt sine to barn i 2013.

Det eldste barnet kom tilbake til familien etter noen måneder i fosterhjem, mens det yngste barnet fortsatt ikke får komme hjem.

Da saken ble prøvd i fylkesnemnda for barnevernssaker uttalte en psykolog at det minste barnet kunne ha fått skader av at foreldrene hadde kranglet under svangerskapet.

Påstanden ble utsatt for kritikk i nemda, men likevel landet man på at minstebarnet ikke skulle tas ut av fosterhjemmet.

Nå blir det rettssak.

– Mange feil i denne saken

Ann-Iren Skjelbred

Ann-Iren Skjelbred er advokat for foreldrene i denne saken.

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

– Det er ikke bevis for påstanden til denne psykologen, det er synsing, og jeg er glad det kommer nye sakkyndige inn i denne saken i forbindelse med rettssaken.

Det sier foreldrenes advokat, Ann-Iren Skjelbred i advokatfirmaet Elden.

Hun mener barnevernet har gjort mange feil i denne saken. Blant annet fikk ikke familien tilbud om hjelp før barna ble tatt fra dem.

– Mistanken rettet seg mot far og da han ble varetekstfengslet skulle man gitt mor tilbud om hjelp, slik loven krever.

Det eldste barnet ble avhørt uten andre voksne til stede og det finnes ingen rapport fra hva som ble sagt i det møtet. Men det endte med at mistanken mot far ble frafalt og familien ble gjenforent.

Med unntak av den yngste.

– Ikke godt av ny flytting

I fylkesnemnda ble det viktigste argumentet at barnet ikke hadde godt av å bli flyttet en gang til.

– Barnet har bodd mindre enn to år hos disse fosterforeldrene og skal det tilbakeføres bør det skje nå, sier Skjelbred.

Hun tror retten vil se den uretten familien og barnet har blitt utsatt for.

Rådmann i Andebu kommune vil ikke prosedere saken før den skal opp i retten, men sier på generelt grunnlag at barnevernet skal ta hensyn til barnets beste i slike saker.