Jenter opplever mer helseplager enn gutter

Forskere ble overrasket etter å ha studert ungdomsskoleelever i alderen 14 til 16 år.

Elever leser i bøker

HODEPINE: Tiendeklassingene Johanne Ringøen (f.h.) og Malin Ljone Mørken sier de ofte har hodepine. Medelevene Even Johannes Lifoss (f.v.) og Ludvig Rudin er ikke like plaget.

Foto: Linn Udnes / NRK

Jenter i ungdomsskolealder opplever at de har mer helseplager enn gutter på samme alder, skriver Forskning.no.

Forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Universitetet i Bergen har jobbet med å kartlegge årsakene til kjønnsforskjellene.

Steffen Torp, professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge

OVERRASKET: Både økningen av plagene på ungdomsskolen og store kjønnsforskjeller var to uventede funn i den ferske studien. Det forteller professor Steffen Torp ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Foto: Linn Udnes / NRK

Mens forskerne trodde at kroppspress ville være en av hovedårsakene til at jenter oppgir at de oftere har hodepine og muskelsmerter enn gutter, viser det seg at stressende skolearbeid og lav selvfølelse spiller en større rolle.

– Vi hadde ikke regnet med økningen av plagene på ungdomsskoletrinnet og at kjønnsforskjellene skulle være så store, sier professor Steffen Torp ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Sliter med hodepine

I studien svarer én av tre jenter at de har hodepine hver uke, mens bare halvparten så mange gutter svarer det samme.

– Jeg kan merke på flere venninner at de ofte er veldig slitne etter skoledagene, sier tiendeklasseelev Even Johannes Lifoss.

– Hva kan være grunnen til at jenter opplever å bli mer slitne enn gutta?

– Jenter er kanskje mer opptatt av hva andre tenker om dem enn hva vi gutta er, vi lar det bare passere, sier klassekameraten Ludvig Rudin.

Vet ikke hvorfor

Selv om de ofte gjør det bedre på skolen, viser studien at kravene ser ut til å påvirke jenter i større grad enn gutter.

Forskerne har ikke noe klart svar på hvorfor det er slik, men tror lav selvfølelse, skolestress og kroppsmisnøye til sammen gjør jentene mer utsatt.

– Allerede første skoledag i åttendeklasse var det fokus på karakterer, og at vi måtte gjøre det bra for å komme inn på de studiene vi ønsket, forteller Johanne Ringøen.

Medelev Malin Ljone Mørken husker en episode fra en musikkprøve hvor en gutt sa til henne «det er ikke så nøye med karakteren, Malin», men for henne var det viktig å få toppkarakter.

– I dag tenker jeg ikke over resultatet på den prøven i det hele tatt. Jeg tror lærerne bør dempe presset i åttendeklasse, slik at vi ikke sliter oss ut i tiende, sier hun.