NRK Meny
Normal

Slik finner du lettere fartsgrensene til sjøs

Kystverket har utviklet en digital kartløsning som viser lokale fartsbegrensninger til sjøs.

Småbåt friluftsbåt

LETTERE TILGJENGELIG: Torsdag lanserte Kystverket en kartløsning som viser lokale fartsbegrensninger til sjøs.

Foto: Trondheim Havn

Tidligere denne uka har NRK skrevet om at Kongelig Norsk Båtforbund og båteiere mener det må bli slutt på at fartsgrensene til sjøs blir fastsatt av kommunene.

Flere mener at fartsgrensen til sjøs burde bli lik over hele landet. Siden farsgrensene er forskjellige alt etter hvor man er, har Kystverket torsdag lansert en kartløsning som viser lokale fartsbegrensninger.

I dag finnes det 125 lokale fartsforskrifter i sjø, elv og innsjø fordelt på 94 kommuner.

– Vi har laget kartet for å gjøre reglene mer tilgjengelige og brukervennlige for sjøfarende. Vi ønsker helt klart at flest mulig kommuner legger inn informasjon om fartsbegrensninger her så raskt som mulig, nå som båtsesongen er i gang, sier Pål Are Lilleheim, seniorrådgiver i Kystverket, til NRK.no.

Kartet er i hovedsak laget for småbåter.

Kartløsning Kystverket

GRENSER I GRØNT: Kommuner angitt med grønt har digitale data for lokale fartsforskrifter tilgjengelig i løsningen. Kommuner i rødt har eksisterende lokale fartsforskrifter, men de er foreløpig ikke tilgjengelig i tjenesten.

Foto: Kystverket

Trenger flere opplysninger

Kartet er tilgjengelig på kart.kystverket.no/fartsforskrift.

– Av dagens 94 kommuner som har fastsatt lokale fartsforskrifter er det bare et fåtall som til nå har lagt inn disse i kartløsningen, sier assisterende kystdirektør Per Jan Osdal i en pressemelding.

Ifølge Lilleheim er det svært enkelt for kommunene å legge inn denne informasjon i tjenesten.

Kartløsning Kystverket

ZOOM INN: Zoomer du nærmere inn på kartet får du informasjon om hvilken forskrift som gjelder i området.

Foto: Kystverket

Gjelder de aller fleste

Lokale forskrifter om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø angir den maksimale farten man kan ha i det aktuelle farvannet. Kystverket må godkjenne forskriftene.

Alle sjøfarende må følge eventuelle lokale fartsbegrensninger, ikke bare fritidsbåtførere.

Reglene gjelder imidlertid ikke for forsvarets, tollvesenets eller nødetatenes båter, samt los- og ambulansefartøyer, fartøyer med lege om bord og fartøyer i sjøredningstjenester.

– Kystverket anbefaler at kommunene fastsetter fartsgrenser på enten 3, 5, 8 eller 30 knop, avhengig av type farvann. Fartsgrensene vil derfor variere fra sted til sted, alt etter type farvann, sier Osdal.

Lilleheim understreker at det viktigste uansett er at folk på sjøen utviser sunn fornuft.

Håper på app

Lilleheim sier at det er mulig å bruke kartjenesten på mobiltelefon, PC og nettbrett.

– Vi håper at den blir lagt inn i en applikasjon senere, slik at det blir enda letter for vanlige folk å bruke den. Kystverket har i utgangspunktet ikke planer om å utvikle en slik app, i førsteomgang prøver vi bare å få samlet inn informasjonen fra alle kommunene her, sier han.

– Vi tenker at folk kan gå inn på denne tjenesten som en del av forberedelsene når de skal ut på båttur, legger Lilleheim til.