Vil ha praktisk del på båtførerprøven

Redningsselskapet mener at det ikke blir stilt nok krav til dagens båtførere, og at båtførerprøven må inneholde en praktisk del i framtida.

Båt

ØKT: Per Ivar Aas, daglig leder i Vestfold Maritim, sier at det har blitt betraktelig flere båter på sjøen de siste årene, særlig i trange sund.

Foto: HOLM, MORTEN / SCANPIX

Båtførere vi har snakket med mener at behovet for en slik praktisk øvelse har økt i takt med at det har blitt flere og raskere båter.

– Det krever mye mer kunnskap å kjøre en båt i høy fart enn lav fart. Det er farten som er det verste, ikke størrelsen på båten. Før var det vanligere å bare kjøre i fem- seks knop i snekker. Det verste som kunne skje da, var at en gikk på skjær og måtte få hjelp til å bli dratt av, sier Odd Johansen.

Han og kona Liss-Bente har startet båtsesongen i Tønsberg. De to er erfarne etter mange år på sjøen, men har likevel valgt å ta båtførerprøven.

Liss-Bente og Odd Johansen

TOK PRØVEN: Ekteparet Liss-Bente og Odd Johansen er erfarne båtførere etter mange år på sjøen, men valgte likevel å ta båtførerprøven selv om de ikke var pålagt det. Redningsselskapet mener at kravene til båtførerprøven bør bli strengere, noe paret er enige i.

Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

– Bør bli strengere

Fra 2010 ble det bestemt at alle som er født etter 1980 må ha båtførerbevis for å føre båt. Slik det er i dag får man båtførerbevis etter å ha gjennomført teorikurs og avlagt teoriprøve.

Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet, mener at kravene til båtførere bør bli strengere.

– Vi får forhåpentligvis lagt inn en praktisk del som gjør at kandidatene må kjøre båt med en godt kvalifisert instruktør. Det finnes mange store og raske båter, og når vi vet at en 16-åring på veien er nødt til å ha sertifikat for å føre en 50 kubikks moped, er på tide at vi også innfører bedre opplæring og mer kunnskap på sjøen.

Pedersen får støtte fra Per Ivar Aas, daglig leder i Vestfold Maritim.

– De siste årene har trafikkbildet på sjøen økt betraktelig. Båtførerprøven bør tillegges en modul med praktisk båtføring, slik at alle faktisk får erfaring med å lese staker og planlegge hvordan de skal møte kommende og innhentende trafikk, sier han.

Mener både teori og praksis er viktig

Odd og Liss-Bente Johansen mener at både teori og praksis er viktig for å være trygge båtførere.

– Du må kunne vite hvor du er, klare å følge et kart og ta hensyn til vær og vind, sier Liss-Bente Johansen.

Odd Johansen tror at en del som kjører raske båter i dag, holder samme høye fart både på dagen og natta.

– Jeg tror ikke de tar nok hensyn til at lys og landskap endrer seg på natta, derfor skjer det mye ulykker.