NRK Meny
Normal

– Finner vi ikke pengene blir det ikke skiløyper

Kommunen må øke midlene de gir til kjøring av skiløyper i Sande mener sportsklubben.

Oppkjørte skiløyper på Vestskogen i Sande

Sande sportsklubb ber kommunen om mer penger til kjøring av skiløyper.

Foto: Montebellorennet

De tre siste årene har Sande kommune betalt 82.500 kroner til kjøring av skiløyper. Det er langt ifra nok, mener sportsklubben i Sande. De mener det trengs 190.000 kroner for å opprettholde dagens standard.

– Alle skjønner at 80.000 kroner for å kjøre opp et løypenett på ca. 60 kilometer i Sande, er for lite, sier Jørgen Evensen som er leder for ski i Sande sportsklubb.

Hans Jørgen Evensen

Hans Jørgen Evensen er leder for skigruppen i Sande sportsklubb. Han sier klubben ber om småpenger fra kommunen i forhold til det Sande får.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Evensen forklarer at sportsklubben leier tjenesten fra en ekstern aktør.

– Vi må forholde oss til den tjenesten vi kan kjøpe. Per i dag er det tilbudet på 280.000 kroner. Finnes vi ikke midlene, blir det ikke skiløyper, sier Evensen.

Sande sportsklubb yter selv 90.000 kroner til oppkjøring av skiløyper.

Finner ikke pengene

– Det er et veldig bra tilbud for Sande å ha løypene i Vestskogen, sier kommunalsjef for kultur og oppvekst i Sande Bjørn Tollaas.

Tollaas sier kommunen har økt midlene til 100.000 kroner, men at det ikke finnes midler til å gi sportsklubben det beløpet de ønsker.

Skiklubb Sande

DUGNAD: Det er lagt ned mange dugnadstimer for å opprettholde løypene i Sande, mener sportsklubben. F.v. Henrik Teien, Hans Bernhard Burud jr., Espen Olsen, Nils Martin Langestrand og sportslig leder i skigruppen i Sande Hans Bernhard Burud.

Foto: Privat

Evensen mener imidlertid pengene er et småbeløp for kommunen, sett i lys av folkehelsen.

– Dette er et tilbud til hele Sande og Vestfolds befolkning. Vi mener det er rett og rimelig at kommunen tar sin del av ansvaret, sier Evensen.

Foreslår å senke standarden

Tollaas mener et alternativ kan være å tilpasse skiløypene etter de midlene som finnes.

Det er Evensen enig i, men mener likevel at klubben ber om lite.

– Vi har i en årrekke lagt ned mye dugnadstid i løypene. Det vi ber kommunen om er så lite, i forhold til det tilbudet de får. Jeg mener kommunen burde takket oss. Jeg håper og tror politikerne i Sande ser verdien i løypene, sier han.