Vil fjerne populær turvei

En grunneier truer Nøtterøy kommune med søksmål dersom kommunen ikke fjerner turveien fra eiendommen hans.

Turvei ved golfbanen på Borgheim, Nøtterøy.

Denne grusveien brukes til turvei om sommeren og lysløype om vinteren. Det er eieren av eiendommen i bakgrunnen som vil ha veien fjernet.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Området ved Nøtterøy golfbane på Borgheim er populært som turområde både sommer og vinter. Deler av det som brukes som turvei om sommeren og lysløype om vinteren går over 14 eiendommer. For de fleste eiendommenes del skal det foreligge skriftlige avtaler om veien. For en av eiendommene mangler slik avtale, og nå vil denne grunneieren ha turveien fjernet. Han kjøpte eiendommen for et år siden.

– Da forelå det ingen opplysninger som kunne tilsi at kommunen skulle ha noen rettighet til lysløype/tursti over eiendommen, skriver grunneierens advokat i varselet om søksmål.

Ifølge salgsannonsen som ble lagt ut i fjor, står det følgende om veien over eiendommen:

"Driftsvei/lysløype er en "tålt" bruk og kan kreves fjernet/omlagt."

Utfordrende

Cicilie Sørum Gregoire

Advokatfullmektig Cicilie Sørum Gregoire i Nøtterøy kommune kommer til å svare på varselet om søksmål i løpet av uka.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Det er advokatfullmektig Cicilie Sørum Gregoire som behandler saken for kommunen. Hun kommer til sende et svar på søksmålsvarselet i løpet av uka, og sier at mangelen på skriftlig dokumentasjon gjør saken utfordrende.

– Likevel mener kommunen at den har grunnlag for å hevde sin rett til å ha en turtrasé på eiendommen.

Krever erstatning

Ifølge brevet om søksmål kjøpte grunneieren gården for et år siden for å etablere en hestegård på eiendommen. Advokaten skriver at konflikten om turstien har ført til at grunneier må leie stallplass for hester andre steder, og han vil derfor kreve erstatning for disse utgiftene. Så langt har de kommet opp i 250 000 kroner. Erstatningskravet avvises av kommunen.

– Vi har for lenge siden gjort grunneier oppmerksom på at en eventuell stans i byggeplaner og utnyttelse av eiendommen blir på grunneiers egen regning og risiko, sier Sørum Gregoire.

Uviss fremtid

Nå vet ingen hva som kommer til å skje med den hyppig brukte turtraseen. Grunneierens advokat er for tida på reise og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

– Nå er det opp til den andre parten om man vil gå videre med en stevning, sier Sørum Gregoire.