Flere begraves uten pårørende

– Det er blitt vanskeligere å finne familie og venner, sier kirkegårdskonsulent i Horten.

Gravferd

FLERE: Mindre kommuner gjør seg klare til å arrangere flere kommunale begravelser framover.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Kirkegårdskonsulent i Horten, Edgard Larsen, sier de oftere har problemer med å finne pårørende etter dødsfall i dag enn for ti år siden.

Når det ikke finnes noen pårørende, eller de pårørende ikke vil arrangere begravelse, er det kommunen som står ansvarlig for gravferden.

Naboer arrangerer begravelsen

– Fram til 2010 skjedde dette svært sjelden hos oss. Fra 2010 og framover har vi en økende tendens. Det er mellom en og tre kommunale begravelser i Horten hvert år, sier Larsen.

I tillegg til de kommunale begravelsene, skjer det oftere at det er fjerne slektninger som står ansvarlige for begravelsen.

Ingrid Marie Eidsten, park- og idrettssjef i Sandefjord kommune

NYE RUTINER: Ingrid Marie Eidsten sier Sandefjord kommune innfører nye rutiner.

Foto: Øyvind Rotnes / Sandefjord kommune

– Nieser, nevøer og enda fjernere slektninger. Av og til er det naboer som sier at de vil ta et ansvar for gravferden, sier Larsen.

– Det har nok noe med levesettet i samfunnet å gjøre. Mange velger å bo alene. Dette er et storbyfenomen som kryper sakte, men sikkert inn i mindre byer og kommuner.

Nye rutiner

I Larvik er det to til tre kommunale begravelser i året, opplyser Larvik kirkekontor.

I Sandefjord er det en til to i året, og kommunen er i ferd med å innføre nye rutiner for å sikre at personer uten pårørende får en verdig begravelse.

– Vi ser at det er en viss økning i store byer, og vi antar at det blir litt flere framover også i Sandefjord. Det er snakk om små tall, hittil i år har vi hatt én kommunal begravelse, men vi tenker at det er bra å ha tenkt gjennom dette på forhånd.

– Ordentlig seremoni

Stein Olav Hohle, konstituert direktør i Gravferdsetaten

OPPTIL 100 I ÅRET: Konstituert direktør i Gravferdsetaten i Oslo, Stein Olav Hohle, sier det er mellom 70 og 100 kommunale begravelser i året.

Foto: Privat

I større byer som Oslo har det i mange år vært vanlig med kommunale begravelser. Hittil i år har det vært 74 kommunale gravferder i hovedstaden.

– Det varierer mellom 70 og 100 begravelser uten pårørende i året, sier konstituert direktør i Gravferdsetaten, Stein Olav Hohle.

Antall kommunale gravferder har økt etter at kommunen for rundt 15 år siden bestemte seg for å gi de som dør i ensomhet en ordentlig begravelse.

– Før ble det ikke holdt seremoni engang. De ble bare kremert, og urnene ble satt i minnelund. Nå har vi seremoni med annonsering i avisen, og vedkommende får en grav med gravminne på.