Tror flere nordmenn vil velge bort kirken

I fjor ble 92 prosent av landets døde bisatt med en kirkelig begravelse, men stadig oftere er pårørende og presten uenige om innholdet i seremonien. – Kirken må konkurrere for å beholde markedsandelen, mener direktør i Virke Gravferd.

Begravelse

Den norske kirke har strenge regler for innholdet i en begravelsesseremoni og mange pårørende prøver å tøye dem.

Foto: Colourbox.com (illustrasjon)

– Dagens pårørende har en litt annen referanseramme, og andre ønsker til hva de vil ha inn i en kirkelig gravferd. Det oppstår spenning når pårørende vil ha personlig musikk og det er ikke de kjente salmene som står øverst på listen, sier Gunnar Hammersmark, direktør i bransjeorganisasjonen Virke Gravferd.

Diskusjoner om musikkbruk i norske begravelser har blitt daglig kost for prester og begravelsesbyrå over hele landet. Stadig flere vil spille popmusikk fra CD i stedet for salmer fra orgelet.

Kister med farger, ballongslipp, fyrverkeri, champagneskål og pølsefest på minnesamværet er bare noen eksempler på at tradisjonene er i endring.

Utfordrende med rom for tolkning

Gunnar Hammersmark

UTFORDRENDE: Gunnar Hammersmark, direktør i Virke Gravferd, sier det ikke alltid er lett å bli enig om innholdet i en gravferdsseremoni.

Foto: Virke

I Den norske kirke finnes en fast oppskrift for hvordan begravelsesseremonier skal holdes. I minnedelen av seremonien er det mulighet for personlige innslag, men hva som tillates er det presten som avgjør. Det er organisten som har ansvaret for å forhåndsgodkjenne all musikk. Det gir store personlige forskjeller.

– Her har kirken en utfordring. Alle prester og organister har det samme kirkelige ritualet å forholde seg til, men prester og organister tolker reglene for minnedelen veldig forskjellig. Pårørende opplever at det som den ene familien fikk lov til får en annen familie nei til. Da ligger det en spenning i kirken selv, sier Hammersmark.

Tilsynssak for alternativ begravelse

Prest i Stavanger, Arvid Steinum er et eksempel på en prest som skaper spenning innad i kirken. Han holder kristne begravelsesseremonier i kirka uten å bruke Den norske kirkes liturgi. Dette liker ikke biskopen i Stavanger, som har opprettet tilsynssak mot Steinum.

– Vi klarte ikke å møte folks ønsker med den ordinære begravelsesseremonien. Da er det selvsagt greit å legge bedre til rette for folks ønsker og tilby dem et annet uttrykk på gravferden i kirken, sier prest Arvid Steinum, sa Steinum.

Hammersmark har stor forståelse for at kirken må holde på sine ritualer og tradisjoner.

– Kirkens ritualer skal ikke vannes ut. Pårørende som ikke føler at rammene passer dem kan jo velge en livssynssåpen seremoni i stedet, sier han.

Livssynsnøytral avskjed

Over hele landet finnes det spesialtilpassede seremonirom som brukes mest av humanetikere og til å ta avskjed med avdøde fra andre religioner. Rommet kan brukes av alle som ønsker en nøytral eller åpen seremoni, men det er det få som er klar over.

– Vår oppgave blir å informere de pårørende om de alternative løsningene som er. Historisk har kirken stått særdeles sterkt når det gjelder gravferd, men vi merker et større spenn nå, sier Hammersmark.

I fjor valgte 92 prosent av de etterlatte etter et dødsfall en kirkelig begravelse. Hammersmark tror dette kommer til å endres.

– Flere pårørende velger bort en kirkelig gravferd og velger en livssynssåpen for å få plass til flere av sine personlige ønsker. Der er det ingen begrensning på hva man kan ha med, sier han.

Begravelsesbyråene møter kirken

Ifølge Hammersmark er Norge i en særstilling når det kommer til bruk av kristelig musikk i kirkelige gravferder.

– Det er langt mere bruk av innspilt musikk i utlandet ja, bekrefter han.

Denne uken skal det være et møte mellom begravelsesbyråene i Oslo og kirken for å diskutere reglene for kirkelige begravelser.

– Det er kjempebra at de har satt seg sammen for å se på utfordringene og dilemmaene rundt dette. Kirken må konkurrere med livssynsåpne seremonier. Jeg skjønner at kirken vil se på hva de kan gjøre for å opprettholde den høye markedsandelen i kirkelige seremonier også i fremtiden, sier Hammersmark.

Gravplass i Egersund

Eigersund i Rogaland har et eget livssynsnøytralt rom til begravelser.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK