NRK Meny
Normal

Pasienter skal få raskere og bedre behandling

Fem sykehus i fire fylker står bak satsingen på nytt prostatakreftsenter.

Åpning prostatakreftsenter Sykehuset i vestfold

ÅPNET: Stein Øverby, seksjonsoverlege på urologisk avdeling, Yngve Hansen og Kåre Gerhard Christensen fra Prostataforeningen i Vestfold og Stein Kinserdal, administrerende direktør på Sykehuset i Vestfold var med på åpningen av det nye Prostatakreftsenteret.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Mandag åpnet helseforetakene i Vestfold, Telemark og Vestre Viken (Buskerud og Asker/Bærum) et nytt prostatakreftsenter.

De urologiske avdelingene på sykehusene samles i ett felles senter, men driften skal foregå på alle de fem sykehusene. Utredning og behandling av prostatakreft skal gjøres etter samme metode og prosedyrer.

Stein Øverby, seksjonslege

ÅPNINGSTALE: Stein Øverby, seksjonsoverlege på urologisk avdeling sto for åpningen av det nye prostatakreftsenteret.

Foto: Sykehuset i Vestfold

– Dette er et samarbeid som skal gi pasientene raskere utredning og bedre behandling, sier Stein Øverby, seksjonsoverlege på urologisk avdeling på Sykehuset i Vestfold.

– Må samarbeide

Øverby forklarer satsingen med at behandlingen av prostatakreft er mer komplisert enn tidligere.

– Det er flere fagpersoner involvert nå enn før, samtidig er det innført pakkeforløp for prostatakreftbehandling som skal sørge for en mer standardisert behandling. Det krever en tverrfaglig behandling og et godt samarbeid, sier Øverby.

Prostatakreftforeningen i Vestfold var invitert til åpningen og gleder seg over satsingen.

– Dette har det vært snakket om i mange år, så det er godt det endelig blir en realitert, sier Kåre Gerhard Christensen, tidligere leder av Prostatakreftforeningen i Vestfold.

Kåre Gerhard Christensen og Yngve Hansen - Åpning av prostatasenter, Siv

KAKE: Kåre Gerhard Christensen og Yngve Hansen, leder av Prostatakreftforeningen i Vestfold koste seg med kake under åpningen av prostatakreftsenteret på Sykehuset i Vestfold.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Han var invitert til åpningen sammen med flere andre medlemmer av Prostatakreftforeningen. (Profo).

– Vi er godt fornøyd med den behandlingen vi har fått til nå, men med dette samarbeidet tror vi det blir enda bedre. sier han.

5000 menn rammes av prostatakreft hvert år ifølge prostatakreftforeningen.

Virtuelt senter

Prostatakreftsenteret ved sykehusene i Vestfold, Telemark og Vestre Viken har som mål å være blandt de korteste utredningstidene i landet.

Pasienter som har fått påvist prostatakreft vil bli diskutert med tanke på videre behandling i et tverrfaglig møte med dedikerte urologer, patologer, radiologer og onkologer.

– Selve senteret er på en måte et virtuelt senter der et stort faglig nettverk med masse kompetanse kan dra nytte av de erfaringene som blir gjort og sammen ta beslutninger om nye metoder og nytt utstyr som kommer, sier Øverby.

Øverby er ikke i tvil om at dette er til beste for pasientene.

– Nå kan pasientene bli behandlet på sitt lokale sykehus, men samtidig nyte godt av et stort fagmiljø som er godt oppdatert på det siste innen behandling, sier han.

Blir dette vellykket kan dette bli en modell også for andre sykehus eller andre sykdommer.