2019 VÁLGABOHTOSAT

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Kristiansand

Bellodatjienat

5,5 %
3071 jienat
18,3 %
10250 jienat
17,7 %
9926 jienat
13,4 %
7511 jienat
11,5 %
6431 jienat
7,5 %
4216 jienat
6,1 %
3431 jienat
5,5 %
3093 jienat
4,6 %
2575 jienat
3,3 %
1857 jienat
2,9 %
1610 jienat
1,7 %
978 jienat
1,1 %
626 jienat
0,4 %
247 jienat
0,3 %
177 jienat

Maid oaivvilda Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sand skal trappes bety­de­lig ned i løpet av de neste fire årene.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Utbyg­ging av tra­fikk­nute­punk­tet Gart­ner­løkka i Kris­tian­sand må gjen­nom­fø­res så fort som mulig.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er galt å bruke penger på Kunst­silo i Kris­tian­sand.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Flytting av con­tai­ner­havna fra sentrum til Kongs­gård/​Vige-området bør ikke gjen­nom­fø­res.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ny svømme­hall i Kris­tian­sand skal ikke bygges i sentrum, men i Søgne eller Song­da­len.

Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bom­penge­taks­tene kan økes for å finan­siere nye veier, syk­kel­stier og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid