Valgresultat 2019

Nordmørslista i Aure
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iAure

Partioppslutning

12,1 %
244 stemmer
32,7 %
657 stemmer
29,1 %
585 stemmer
15,0 %
301 stemmer
5,2 %
105 stemmer
3,6 %
73 stemmer
2,2 %
45 stemmer

Hva mener Nordmørslista i Aure?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Nordmørslista i Aure er helt uenig i at:

Aure kommune bør si ja til det plan­lagte vind­kraft­an­leg­get på Skards­øya.

Nordmørslista i Aure er helt enig i at:

Aure kommune bør søke om få bli en del av Trøn­de­lag innen fire år.

Nordmørslista i Aure er helt uenig i at:

Aure kommune bør bare ha en ung­doms­skole fordi utgif­tene til ved­li­ke­hold er for store.

Nordmørslista i Aure er helt enig i at:

Aure har vært for passive i å støtte bedrif­ter som kan utnytte ledig kapa­si­tet på Tjeld­berg­od­den.

Se kommunevalgresultatet for andre partier