2019 VÁLGABOHTOSAT

Nordmørslista i Aure
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Aure

Bellodatjienat

12,1 %
244 jienat
32,7 %
657 jienat
29,1 %
585 jienat
15,0 %
301 jienat
5,2 %
105 jienat
3,6 %
73 jienat
2,2 %
45 jienat

Maid oaivvilda Nordmørslista i Aure?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Nordmørslista i Aure ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Aure kommune bør si ja til det plan­lagte vind­kraft­an­leg­get på Skards­øya.

Nordmørslista i Aure lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Aure kommune bør søke om få bli en del av Trøn­de­lag innen fire år.

Nordmørslista i Aure ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Aure kommune bør bare ha en ung­doms­skole fordi utgif­tene til ved­li­ke­hold er for store.

Nordmørslista i Aure lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Aure har vært for passive i å støtte bedrif­ter som kan utnytte ledig kapa­si­tet på Tjeld­berg­od­den.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid