Valgresultat 2019

Johttiidsámiid listu
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iKarasjok

Partioppslutning

5,8 %
85 stemmer
36,3 %
530 stemmer
29,5 %
430 stemmer
13,3 %
194 stemmer
9,1 %
133 stemmer
3,7 %
54 stemmer
2,3 %
33 stemmer

Hva mener Johttiidsámiid listu?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Johttiidsámiid listu er helt enig i at:

Omstil­lin­gen og opp­ryd­din­gen i Karasjok er best tjent med at dagens flertall får fort­sette.

Johttiidsámiid listu er helt enig i at:

Ut fra kom­mu­nens øko­no­miske situa­sjon er det feil å love redu­serte barne­hage­sat­ser.

Johttiidsámiid listu er helt uenig i at:

Karasjok bør innføreeien­doms­skatt for å finan­siere viktige vel­ferds­opp­ga­ver.

Johttiidsámiid listu er helt enig i at:

Karasjok må legge til rette for flere snø­sku­ter­løy­per fra bolig­felt til åpne løyper.

Johttiidsámiid listu er helt enig i at:

Karasjok må snu og jobbe for forbud mot vann­sku­ter­kjø­ring på Tana­vass­dra­get.

Se kommunevalgresultatet for andre partier