Valgresultat 2019

Karasjok lista
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iKarasjok

Partioppslutning

13,3 %
194 stemmer
36,3 %
530 stemmer
29,5 %
430 stemmer
9,1 %
133 stemmer
5,8 %
85 stemmer
3,7 %
54 stemmer
2,3 %
33 stemmer

Hva mener Karasjok lista?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Karasjok lista er helt uenig i at:

Omstil­lin­gen og opp­ryd­din­gen i Karasjok er best tjent med at dagens flertall får fort­sette.

Karasjok lista er helt uenig i at:

Karasjok bør innføreeien­doms­skatt for å finan­siere viktige vel­ferds­opp­ga­ver.

Karasjok lista er helt enig i at:

Karasjok må snu og jobbe for forbud mot vann­sku­ter­kjø­ring på Tana­vass­dra­get.

Se kommunevalgresultatet for andre partier