Hopp til innhold

PST vurderer om norsk selskap har brutt regler overfor Russland

MOSKVA (NRK): PST undersøker om det er grunnlag for å reise sak mot det norske selskapet Titania Kronos. Selskapet kan ha brutt norske sanksjonsregler overfor Russland.

SOCCER-WORLDCUP-URY-RUS/FANS

Russiske soldater på gaten i Sevastopol på Krim, i forbindelse med kamp i fotball-VM 25. juni

Foto: PAVEL REBROV / Reuters

Bakgrunnen for undersøkelsene er at selskapet Titania Kronos har transportert mineralet ilmenitt fra Rogaland til den russisk-annekterte Krim-halvøya.

Det norske utenriksdepartementet har etter nøye vurdering valgt å sende saken om transporten over til norsk påtalemyndighet.

Ilmenitt er et svart, metallisk mineral, og er svært utbredt i Norge. Mineralet brukes hovedsakelig som fargepigment.

– Utenriksdepartementet har orientert norsk påtalemyndighet for videre vurdering av forholdet, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingrid Kvammen Ekker i en e-post til NRK.

Hun legger til at det nå er PST som har ansvaret for den videre etterforskning i saken.

Politiets sikkerhetstjeneste har ansvaret for å etterforske om norske selskaper følger de regler og sanksjoner som norske myndigheter har vedtatt. Det gjelder også sanksjonene som er innført mot Russland og Krim etter hendelsene i 2014.

Trond Hugubakken

Vi har saken til vurdering sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST

Foto: PST

– Utenriksdepartementet har vært i kontakt med det aktuelle selskapet, som har informert oss om at denne eksporten er avsluttet, skriver UD i e-posten til NRK.

Kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken sier til NRK at de fikk saken oversendt fra UD i februar, og at de fremdeles har saken til vurdering.

– Det er ennå ikke tatt noen beslutning om det skal startes full etterforskning sier Hugubakken.

Den tyske statsadvokaten undersøker også

Tyske myndigheter har allerede satt i gang undersøkelser av to selskaper som stod for transporten av rundt 35000 tonn ilmenitt i slutten av 2017.

Den tyske radiostasjonen Deutschlandsfung meldte før helgen at statsadvokaten i Hamburg nå har satt i gang undersøkelser av de to tyske selskapene Hansa Heavy Lift og Heinz Corleis, for mulig brudd på de sanksjonsreglene som EU har innført for salg av varer og tjenester til Krim.

UKRAINE-CRISIS/CRIMEA-BRIDGE

Kertsj-stredet mellom Krim og fastlands-Russland. Det er her den norske ilmenitten skal ha blitt lastet om før den ble levert til en fabrikk på Krim

Foto: PAVEL REBROV / Reuters

Norge er storeksportør

Ilmenitt, eller titanjernstein, er et mineral som særlig brukes som fargepigment. Noen av de største forekomstene i verden ligger i Dalane i Rogaland. Gruven i Norge er en del av det internasjonale selskapet NL (National Lead) Industries.

EU og flere andre land, blant dem Norge, innførte etter den russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya i 2014 en rekke begrensninger for salg av varer og teknologi til området. Dette gjelder også eksport av mineraler.

Den norske ilmenitten skal ha blitt omlastet i Kertsjstredet mellom Krim og fastlands-Russland, før den ble fraktet den store fabrikken Jukrejnian Kemikal Prodakst i byen Armjansk på Krim.

Fabrikken var tidligere kjent under navnet Krimskij Titan, og er eid av den kjente ukrainske oligarken Dmitro Firtasj.

Hvis Titania Kronos, og de tyske eierne av båtene som fraktet ilmenitten til Kertsjstredet, var klar over at den kunne bli fraktet videre til Krim, vil dette være et brudd på sanksjonsreglene. Det vil da kunne bli straffet med bøter.

Titan-gruven i Jøssingfjord

Det er ilmenitt her fra gruvene i Dalane som skal ha blitt fraktet til Krim-halvøyen

Foto: Mike Norton

Knyttes til Siemens-saken

Ifølge den tyske avisen Abendblatt har statsadvokaten i Hamburg i første omgang bedt om en forundersøkelse. De skal ikke ha tatt stilling til om det skal reises tiltale i saken.

I Tyskland knyttes denne saken sammen med eksporten av gassturbiner fra selskapet Siemens, som også havnet på Krim, etter først å ha blitt eksport til Russland. Siemens gikk til sak mot sin russiske motpart fordi de mente de var blitt lurt i forbindelse med handelen med gassturbiner.

Siemens føler seg lurt: Stopper Russland-samarbeid etter Krim-avsløringer

Da Aftenposten først omtalte denne saken i januar, sa direktør for Titania Kronos Dag Larsen at selskapet jobbet sammen med UD for å oppklare saken.

NRK har bedt Titania Kronos om en kommentar etter den siste utviklingen i saken, men har ikke fått noe svar på henvendelsen.

SISTE NYTT

Siste nytt