Hopp til innhold

Utøya-gjenreiser erstatter Jagland i Nobelkomiteen

Han har ryddet opp, revet ned og bygget nytt etter at terroren rammet. Nå har Arbeiderpartiet valgt Jørgen Watne Frydnes, som har hatt jobben med å gjenreise Utøya, til å etterfølge Thorbjørn Jagland i Nobelkomiteen.

Daglig leder av Utøya Jørgen Watne Frydnes og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Daglig leder av Utøya Jørgen Watne Frydnes og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sammen etter at det ble kjent at AP foreslår Fydnes som nytt medlem av Nobelkomiteen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Arbeiderpartiet peker altså på 36 år gamle Jørgen Watne Frydnes til å overta etter den politiske veteranen Thorbjørn Jagland.

Han blir det yngste medlemmet på fast plass noensinne, og har en helt annen bakgrunn enn mannen han skal erstatte.

Ville ha en ny generasjon

Thorbjørn Jagland har vært partileder, statsminister, utenriksminister og leder av Europarådet. Han ledet også Nobelkomiteen i årene fra 2009 til 2014.

Jørgen Watne Frydnes har vært ansvarlig for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepet i 2011. Han har også vært prosjektleder i Leger uten Grenser og er styremedlem i Den Norske Helsingforskomité.

– Vi har vært opptatt av å få inn en ny generasjon i Nobelkomiteen når vi nå skulle fylle posisjonen etter Jagland, som har gjort en utmerket jobb, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han mener Nobelkomiteen bør være satt sammen av ulike personer som utfyller hverandre i kunnskap.

– Vi har snakket mye om Utøya-generasjonen, en generasjon med en dyrkjøpt erfaring. Jørgen har med seg noe som vi tror er viktig når komiteen skal se på ulike kandidater og belyse ulike perspektiver ved det å skape fred.

– Jørgen vet hvordan man skal komme seg videre etter at terror har rammet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Thorbjørn Jagland

Thorbjørn Jagland ledet Nobelkomiteen i årene fra 2009 og frem til 2014. Siden har han vært vanlig medlem.

Foto: Andersen, Aleksander / SCANPIX

Håpet og arven etter det grusomme

Jørgen Watne Frydnes var ikke selv på Utøya da 77 unge mennesker ble drept 22. juli 2011, på AUFs sommerleir Men han har jobbet der siden. Med å rydde opp, rive ned og bygge nytt.

 Jørgen Watne Frydnes

Jørgen Watne Frydnes blir hvis Stortinget gir sin tilslutning det yngste, faste komitémedlemmet noensinne.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han tror erfaringene og det han har lært fra dem som gjennomleve og overlevde den grusomme hendelsen, blir nyttig å ta med seg inn i komiteen hvis han blir formelt valgt av Stortinget.

– Jeg tror erfaringene med det å gjenreise Utøya, det å bygge et internasjonalt anerkjent demokratisenter, kommer godt med.

– Det er blitt et sted som er ment å gi håp, håp som baserer seg på at unge mennesker engasjerer seg og snakker sammen på tross av hvor uenige de måtte være, sier han.

Flere på valg

Komitevervet regnes som ett av de mest gjeve i den norske offentligheten. Medlemmene pekes formelt ut av Stortinget, på bakgrunn av navneforslag fra partigruppene.

Det er flere enn Jagland som er på valg i år:

  • Thorbjørn Jagland – fast plass
  • Anne Enger – fast plass
  • Henrik Syse – fast plass
  • Kristin Clemet – på varaplass
  • Inger Skjelsbæk – på varaplass
  • Sofie Høgestøl – på varaplass

Berit Reiss-Andersen og Asle Toje, begge faste medlemmer, er ikke på valg nå.

Høyre ønsker ikke å uttale seg til NRK om hvem de vil nominere, eventuelt renominere.

Senterpartiet bekrefter at de vil renominere Anne Enger for en ny periode. Enger ble valgt som medlem etter at Kaci Kullmann Five døde i 2017. Enger ble da valgt for to år, ut Fives gjenværende periode. En normal periode i komiteen er seks år.

SV sier at de ønsker at Inger Skjelsbæk fortsatt skal inneha en av varaplassene.

Den siste varaplassen er det Kristelig Folkeparti som har overtatt «nominasjonsretten» på, etter en avtale med Venstre.

Nobelkomiteen

Den nåværende Nobelkomiteen består av Thorbjørn Jagland (t.v.), Henrik Syse (nestleder), Berit Reiss-Andersen (leder), Asle Toje (t.h.) og Anne Enger. Ved siden av Toje er Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad.

Foto: Heiko Junge / NTB

Nye regler etter Hagen-bråket

Plassene i komiteen fordeles etter Stortingets sammensetning. De politiske partiene foreslår navn til Stortingets valgkomité, som igjen legger frem forslagene for plenumsavstemning.

Normal er dette for «stempelprosedyre» å regne. Men i 2017 ble det furore da Fremskrittspartiet ønsket å få inn tidligere Frp-leder Carl I. Hagen, som erstatter for Inger-Marie Ytterhorn. Hagen var da vararepresentant på Stortinget.

Praksisen har lenge vært at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til å sitte i komiteen, i likhet med regjeringsmedlemmer. Etter bråket rundt Hagens kandidatur, ble retningslinjene om hvem som kan eller ikke kan, bør eller ikke bør velges til Nobelkomiteen gått opp på nytt.

Stortinget endte med å bli enige om at heller ikke vararepresentanter kan velges til medlemmer av komiteen. Noe som satte en stopper for Hagens nobeldrøm.

I stedet ble det Nobelinstituttets daværende forskningsdirektør Asle Toje som gikk inn på Frps «plass». Han gikk av som forskningsdirektør og inn som komitémedlem.

Det ble også bestemt at heller ikke ledere i internasjonale organisasjoner som består av nasjonalstater, kan velges til Nobelkomiteen. Noe som fremover setter en stopper for dobbeltrollen Thorbjørn Jagland hadde, som leder av Europarådet og medlem av Nobelkomiteen.

Også personer med ledende stillinger i embetsverket, som departementsråd eller ambassadør, er utelukket.

Stortinget ble også enige om at de som blir medlemmer av Nobelkomiteen, kan gjenoppnevnes kun én gang. Det betyr at komitémedlemmene kan sitte til sammen i 12 år.

Det gjør at den kommende prisutdelingen til Verdens matvareprogram i desember blir den siste Jagland får med seg, etter 11 år i den prestisjetunge komiteen.

Barack Obama holder diplomet og Nobel-medaljen i hendene og smiler mot Nobelkomiteens daværende leder, Thorbjørn Jagland, under fredsprisseremonien i Oslo rådhus. Jagland smiler tilbake.

En av de mest kontroversielle fredsprisene i Thorbjørn Jaglands tid i Nobelkomiteen, var prisen til Barack Obama.

Foto: POOL / POOL

Utelukker ikke politikere i fremtiden

Jonas Gahr Støre utelukker ikke at Arbeiderpartiet neste de gang de skal foreslå et nytt medlem, vil velge en med politisk bakgrunn.

Etter at Kina ble rasende på Norge fordi Nobelkomiteen gav fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo og puttet oss i den diplomatiske fryseboksen, har noen tatt til orde for at bare fageksperter bør sitte i komiteen.

Dette for at verden skal se forskjell på den norske nasjonalforsamlingen, den norske regjeringen og Den norske nobelkomité.

Det synet er ikke Støre – som var utenriksminister og fikk merke den kinesiske vreden – enig i.

– Denne gangen mener vi det trengs noe annet, noe nytt. Neste gang kan det være annerledes. Jeg mener at politisk kompetanse og erfaring med å styre, som Thorbjørn Jagland har representert, er viktig å ha med.

– Denne kompetansen innehar Anne Enger nå. Så får vi se hva vi mener trengs om tre år, sier Støre.

Thorbjørn Jagland sitter ved siden av den tomme stolen under fredsprisutdelingen til Liu Xiaobo

Bildet av Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland som tittet bort på den tomme stolen hvor prisvinner Liu Xiaobo skulle ha sittet, gikk verden rundt.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

SISTE NYTT

Siste nytt

Nobelprisvinner vil ikke la seg intervjue sammen

Lederen for det ukrainske Senteret for sivile rettigheter har gitt klar beskjed om at hun ikke ønsker å bli intervjuet side om side med styrelederen for den russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.