Unicef: Et barn blir drept hvert femte minutt

På verdensbasis blir et barn drept som følge av vold hvert femte minutt, viser en ny rapport fra Unicef. Organisasjonen mener tallet vil fortsette å øke.

Væpnet politi i Tegucigalpa, Honduras

Honduras regnes som et av verdens farligste land, og barn i latinamerikanske land er langt mer utsatt for vold enn barn i Vest-Europa.

Foto: JORGE CABRERA / Reuters

Ifølge Unicef markerer rapporten «Children in Danger» starten på en kampanje ved samme navn, der målet er å få slutt på alle typer misbruk av barn innen 2030.

Med mindre verdens regjeringer gjør en betydelig innsats, vil 345 barn dø av vold hver eneste dag neste år, mener Unicef.

Ifølge rapporten skjer de fleste drapene utenfor krigssoner, men barn er mest utsatt for dødelig vold i fattige land.

Rapporten er utarbeidet av Unicefs britiske avdeling, og påpeker at faren for at en ungdom i Latin-Amerika blir drept er 70 ganger så stor som i Storbritannia.

Faren for å bli utsatt for dødelig vold blir mye større dersom et barn er født i fattigdom, har funksjonshemninger eller tilhører en etnisk minoritet, heter det i rapporten.

Tallene er basert på en WHO-rapport fra mai i år som kartlegger dødsårsakene blant barn i alderen 0-19 siden årtusenskiftet.

Millioner lever i frykt

Demonstrasjon mot barnevold i Sør-Afrika

I Sør-Afrika skjer hvert tredje barnedrap i hjemmet. Her fra en demonstrasjon mot barnevold i Cape Town.

Foto: Schalk van Zuydam / Ap

Ifølge undersøkelsen kan hjerneaktiviteten til barn som har vært ofre for vold, sammenlignes med den soldater opplever etter å ha deltatt i kamphandlinger.

Det er sannsynlig at over 30 prosent vil utvikle langvarige symptomer på posttraumatiske stresslidelser, heter det.

«Denne epidemien har hatt en katastrofal innvirkning på barns velferd og muligheter til å overleve, og gjør at millioner av barn lever i frykt hjemme, på skolen og ellers i lokalsamfunnet», skriver Unicef.

Rapporten trekker frem stadig raskere urbanisering, arbeidsløshet blant unge og økende ulikheter i samfunnet som hovedgrunner til utviklingen.

– Vi vil gi barn som lever i frykt en mulighet til å føle seg trygge. Et globalt mål vil oppfordre til flere tiltak som kan gjøre verden tryggere for barn, sier Unicefs britiske direktør David Bull til BBC.

Les også: Redd Barna: – Vennligst forstyrr
Les også: Forsker på foreldrevold: – Barna tillegges intensjoner de ikke har

Refser manglende lovverk

Unicef trekker blant annet frem Sør-Afrika, der hvert tredje barnedrap skjer i hjemmet. 40 prosent blir drept av foreldre eller andre slektninger, og 70 prosent av jentene som blir drept er yngre enn ti år.

Rapporten understreker også at rikere land heller ikke har noen grunn til å være tilfredse, ettersom ingen land klarer å gi alle barn beskyttelsen de trenger.

Ifølge Unicef er det bare 41 land som har omfattende og klare lover som forbyr vold mot barn. To prosent av landene har et lovverk som skal forhindre slik vold.

«Til og med de beste lovene er meningsløse dersom de ikke blir håndhevet,» heter det i rapporten.

I september publiserte Unicef en rapport om vold og misbruk av barn. Den viste blant annet at 120 millioner jenter voldtas før de fyller 20 år, og at hvert femte drapsoffer på verdensbasis er under 20 år.

Les: Unicef: 120 millioner jenter voldtas før de er 20

FNs konvensjon om barns rettigheter er ratifisert av 193 land, og er en del av norsk lov gjennom menneskerettsloven.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt