Trump tilsidesatte 28 miljølover for å reise grensemuren mot Mexico

Grensemuren som skal holde ulovlige innvandrere ute av USA går gjennom både nasjonalparker og naturreservater og truer arter som jaguar og ulv.

Grensemuren mellom USA og Mexico er en alvorlig trussel mot en rekke arter, mener biologer og naturvernere.

SONORA, MEXICO/ARIZONA, USA: Grensemuren mellom USA og Mexico er en alvorlig trussel mot en rekke arter, mener biologer og naturvernere.

Foto: Alfredo Estrella / AFP

Innen utgangen av 2020 skal nærmere 800 kilometer av grensemuren mellom USA og Mexico være oppe, har den amerikanske presidenten lovet.

Digre betongsokler med stolper av stål tett i tett, toppet med flombelysning natt og dag, vil hindre både mennesker å dyr fra å krysse fra den ene siden til den andre.

93 truede arter holder til langs grensen, ifølge en rapport fra Center for Biological Diversity.

Muren vil blokkere fugler og dyrs migrasjon og bevegelse og hemme genetisk utveksling. Dette kan føre til utryddelsen av dyr som jaguar, meksikansk ulv, ozelot og øgleugle.

Ozelot

Ozeloten er en truet art som risikerer utryddelse når grensemuren mellom USA og Mexico settes opp.

Foto: Dave Martin / AP

Langs hele den mer enn 300 mil lange grensen dukker det stadig opp nye historier om truet natur som må vike, fordi det er viktigere å beskytte USA mot ulovlig innvandring, kriminalitet og narkotika som siver inn over grensen fra Latin-Amerika.

Mur mot natur

Bulldoserne jevner naturen med jorden, også gjennom nasjonale verneområder som er etablert for å beskytte truet natur, som i Organ Pipe Cactus National Monument.

Laster Twitter-innhold

Grensen går gjennom sju nasjonale naturreservater i tillegg til dusinvis av nasjonalparker og villmarksområder.

Organ Pipe National Monument

Organ Pipe National Monument er en nasjonalpark i Arizona og det eneste stedet i USA der disse orgelpipekaktusene vokser vilt. Området ble erklært som biosfærereservat av Unesco i 1976. I 2006 så grensemuren gjennom området slik ut som på bildet.

Foto: Matt York / AP

Muren skal også bygges gjennom San Bernardino National Wildlife Refuge sør i Arizona. Her finnes åtte truede arter som risikerer utryddelse fordi byggingen av den gigantiske grensemuren tømmer området for vann.

Vannet brukes til å lage betongbasene som holder stålveggene oppe, og for å dempe støvet.

Den nesten ti meter høye muren konstrueres på kanten av verneområdet, der sjeldne ørkenkilder og bekker er eneste tilholdssted i USA for den truede ferskvannsfisken Río Yaqui.

Nå fryktes det at byggingen av muren vil redusere vårflommene og grunnvannsnivået i San Bernardino og slik utrydde flere truede og sårbare arter av fisker, frosker, planter, slanger, og falker, skriver The Guardian.

Pygmy Owl

Øgleugla er en truet art som helst flyr lavt over bakken, og derfor vil grensemuren isolere de amerikanske uglene fra sine slektninger i Mexico.

Foto: John Miller / AP

Satte miljølover til side

28 føderale miljølover ble tilsidesatt for å fremskynde byggingen av muren. Lovene krever grundige analyser av miljømessige konsekvenser før byggeprosjekter kan få grønt lys.

Men muren handler om rikets sikkerhet, ifølge Trump, og derfor kan han sette naturen til side. Etter terroren 11. september 2001, besluttet Kongressen at rikets sikkerhet trumfer alle andre lover. Derfor har lover som den om truede arter, om fisk og villmarksliv, om bevaring av migrerende fugler, om rent vann og ren luft måttet vike.

Mexican Gray Wolf

Den meksikanske ulven er truet og risikerer å få halvert leveområdet sitt dersom muren mellom USA og Mexico bygges.

Foto: Tom Gannam / AP

– Det er smertefullt å se hvordan så mye flora og fauna allerede har blitt ødelagt i vår vakre ørken, sier Regina Romero som er nyvalgt borgermester i Tucson i Arizona.

Nylig stemte byrådet i Tucson for å slutte seg til flere miljøorganisasjoner i ett av mange søksmål mot staten for å utfordre lovligheten i tilsidesettelsen av miljølovene.

Deler dyrenes leveområder i to

Muren vil krysse seks ulike habitater med alt fra ørken til skoger og våtmarker. Den vil sette alle disse i fare, konkluderer en studie fra et team med anerkjente biologer som National Geographic siterer.

En tredel av dyreartene i området vil bli stengt ute fra halvparten av sine leveområder. Dermed blir det mindre plass å lete etter både mat, vann og maker, og til å flykte fra flom, brann og hetebølger.

Muren vil også endre naturlig vannføring. I 2008 ble det flom i Arizona, da president George W. Bush sin nylig oppsatte del av grenseveggen fungerte som en demning og fikk vannet til å tårne seg opp mot to meter høyt.

Muren deler dyrenes tilholdssteder i to. I Texas har National Butterfly Center fått beskjed om at muren vil dele det 100 mål store tilholdsstedet for 200 sommerfuglarter i to, og dermed plassere nesten 70 prosent av det på meksikansk side.

Protester mot grensemuren som skal gå gjennom National Butterfly Center i Texas.

Naturvernere protesterer mot Trumps grensemur som skal gå rett gjennom National Butterfly Center når Rio Grande-elven i Mission, Texas.

Foto: Veronica Cardenas / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt