Urix forklarer

Trump er ikke på valg - men valget dreier seg om Trump

November er valgmåned i USA – også i år. At president Donald Trump ikke står på valg denne gangen gjør valget litt mindre interessant. På den annen side: Det meste dreier seg om Donald Trump uansett!

Trump

MELLOMVALGET: Presidenten er ikke på valg, men det meste dreier seg om Donald Trump uansett.

Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

  • Hvorfor kalles det mellomvalg?

Det kalles mellomvalg fordi det er midt imellom to «ordentlige» valg der presidenten velges. Mellomvalg dreier seg kun om Kongressen, altså. Representantenes hus og Senatet.

President Donald Trump står ikke på valg. Han sitter trygt; men resultatet i valget den 7. november kan allikevel få betydning for hans fremtid som president.

  • Kan valgresultatet føre til at Trump blir avsatt?

I dag har president Trumps partifeller, republikanerne, flertall i både Representantenes hus og Senatet. Meningsmålinger tyder på at det andre store partiet, demokratene, kan få flertall i «Huset».

Hvis alt går demokratenes vei kan de også håpe på et flertall i Senatet, men det er ikke veldig sannsynlig. Det meste tyder på at republikanerne vil beholde flertallet i Senatet.

  • Hvilket valgresultat er mest sannsynlig?

Det mest sannsynlige utfallet – om man skal tro de fleste meningsmålingene – er at demokratene får flertall i Representantenes hus, mens republikanerne beholder flertallet i Senatet.

Da kan det demokratiske flertallet i «huset» innlede en prosess mot presidenten for å få ham avsatt – forutsatt at de har en sak mot Trump der han bevislig har gjort noe ulovlig. Men et flertall i Senatet må også stemme for dersom en president skal avsettes.

Dersom republikanerne beholder flertallet i Senatet er det helt usannsynlig at de vil stemme for å avsette en president fra sitt eget parti. Da må Trump i så fall ha gjort noe som er så alvorlig at det ikke er noe å diskutere.

USA-TRUMP/

RIKSRETT: Får demokratene flertall Representantenes hus kan de innlede en prosess mot president for å få ham avsatt. Et flertall i Senatet må også stemme for, dersom en president skal avsettes

Foto: Joshua Roberts / Reuters

  • Hva vil skje med Trump dersom demokratene får flertall både i Huset og Senatet?

Hvis det skjer kan de enten velge å blokkere det meste av det Trump foreslår; eller de kan forsøke å få til et samarbeid med ham i enkeltsaker. Med et slikt valgresultat øker også sannsynligheten for at Trump kan bli avsatt; men den er uansett liten.

Trump må i så fall ha gjort noe som åpenbart gir grunn til å avskjedige ham. Mer sannsynlig er det at demokratene vil gjøre livet så politisk surt for mannen i Det hvite hus de kommende to år at han ikke orker tanken på gjenvalg.

  • Hva skjer hvis det ikke blir noen endring i verken Huset eller Senatet?

Dersom republikanerne – noe overraskende – beholder flertallet i både «Huset» og Senatet får vi mer av det samme i minst to år til.

Demokratene blir frustrerte, mens republikanerne vil kunne triumfere og Trump vil fortelle alle at denne «meningsmålingen» om hans første to år viser at USA er på rett kurs under hans ledelse og at velgerne har vist ham ny tillit.

Det vil motivere ham til å søke gjenvalg i 2020, slik at det blir fire nye år med «the Donald».

Trump

VIKTIG KOMPASS: Mellomvalget feller dommen over to år med Trump.

Foto: Carolyn Kaster / AP

SISTE NYTT

Siste nytt