Hopp til innhold

Texas får USAs strengeste abortlov

I Texas blir det fremover forbudt med abort etter sjette uke, selv om graviditeten er resultat av voldtekt eller incest. Privatpersoner kan også bli saksøkt hvis de har kjørt noen til en klinikk eller formidlet et telefonnummer.

Protest mot den nye abortloven i Texas onsdag 1. september.

Det har lenge vært demonstrasjoner mot den nye abortloven i Texas.

Foto: Joel Martinez / AP

Aktivister som forsvarer retten til abort forsøkte å få USAs høyesterett til å gripe inn med en hastekjennelse, for å hindre den nye abortloven i å tre i kraft fra 1. september.

Men i en avstemning, som endte 5-4, avslår høyesterett å blande seg inn og blokkere loven.

Det blir nå forbudt for kvinner i Texas å avbryte svangerskapet fra «det øyeblikket man kan høre hjertelyd hos fosteret». Grensen er satt til sjette uke, et tidspunkt hvor mange kvinner ikke engang er klar over at de er gravide.

Hjertelyd-argumentet kommer fra abortmotstandere. Medisinske eksperter derimot mener betegnelsen er sterkt misvisende, fordi et menneskelig embro i uke seks er på størrelse med et riskorn.

Det eneste unntaket for å få innvilget abort etter uke seks er hvis svangerskapet truer morens liv. Verken voldtekt eller incest er å anse som en godkjent grunn.

Abortmotstandere utenfor delstatskongressbygningen i Austin, Texas 29. mai 2021.

Abortmotstandere utenfor delstatskongress i Austin, Texas 29. mai da abortloven ble vedtatt og signert.

Foto: Sergio Flores / AFP

Alle kan anmelde

Loven, som ble vedtatt i Texas allerede i mai, skiller seg sterkt ut fra strenge abortlover i andre delstater.

Loven gir nemlig anledning til at privatpersoner kan saksøke alle som medvirker til en abort etter den fastsatte tidsgrensen.

En nabo kan eksempelvis saksøke leger og helseklinikker som utfører abort eller til og med den eller de som kjører kvinnen til en slik klinikk, inkludert taxisjåfører. Personer som formidler navn og kontaktinfo til helseklinikker kan også risikere søksmål.

Den som saksøker kan få være anonym. Og lykkes anmeldelsen kan den anmeldte risikere å måtte betale 10.000 dollar eller mer.

85-90 prosent av svangerskapsavbruddene som utføres i Texas skjer etter uke seks.

USAs president Joe Biden ankommer Holy Trinity Catholic Church i Washington.

USAs president Joe Biden ankommer Holy Trinity Catholic Church i Washington 29. august.

Foto: Alexander Drago / Reuters

Katolikken Biden kritisk

President Joe Biden mener loven er i strid med grunnlovsfestede rettigheter som ble etablert av den såkalte Roe vs. Wade-saken i 1973. Den har siden gitt amerikanske kvinner rett til abort.

– Min administrasjon vil forsvare og beskytte den rettigheten, sa Biden i en uttalelse.

Han beskriver loven som «ekstrem» og mener det er opprørende at privatpersoner kan anmelde andre på grunn av mistanke i så personlige saker.

Biden er en sterkt troende katolikk. I sommer ble han truet av amerikanske biskoper om at personer og politikere som ikke tar avstand fra abort kan bli nektet nattverd, inkludert presidenten, men han fastholdt at kvinnen selv må ha bestemmelsesretten.

Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus og kjent for sine liberale synspunkter, kaller høyesteretts avgjørelse om ikke å stanse loven «en katastrofe for kvinner i Texas».

Hun sier loven i Texas er et forsøk på å fjerne rettighetene og beskyttelsen som har ligget i Rode vs. Wade.

Republikanere forsvarer loven

Republikanske politikere, både nasjonalt og ikke minst lokalt i Texas, sier at de forsvarer retten til liv for alle.

– Vår skaper velsignet oss med livets gave. Tross det mister millioner av barn hvert år retten til sine liv på grunn av abort. I Texas bestreber vi oss på å beskytte de livene, sa guvernør Greg Abbott da han under den kontroversielle loven i mai.

Texas har lenge hatt noen av USAs strengeste restriksjoner for abort, skriver NTB.

I 2013 vedtok delstaten en omstridt lov som ble opphevet av høyesterett tre år senere. Men frem til opphevelsen i 2016, ble flere enn halvparten av statens over 40 abortklinikker nedlagt.

En kvinneklinikk i Fort Worth, Texas, hengte ut et banner hvor de understreket at abort er lovlig.

En kvinneklinikk i Fort Worth, Texas, hengte ut et banner hvor de understreket at abort er lovlig samme dag som den nye og strenge abortloven trådte i kraft.

Foto: Lm Otero / AP

Høyesterett presiserer

Høyesterett understreket i en uttalelse som fulgte avgjørelsen om ikke å blokkere Texas-loven at den ikke har tatt endelig stilling til om loven er i tråd med USAs grunnlov.

I uttalelsen påpekes at lover er «kompleks og at den loven reiser nye prosessuelle problemstillinger».

Ulike borgerrettighetsgrupper og kvinnegrupper har levert inn søksmål mot loven og disse er under behandling i rettsvesenet. Derfor kan høyesterett ende med å få loven tilbake på bordet når lavere rettsinstanser har sagt sitt.

Høyesterett består nå av fem konservative dommere, tre liberale og høyesterettsjustitiarius John Roberts, som tidligere var regnet som konservativ, i midten.

Alle de fem konservative stemte for ikke å hastestanse loven i Texas. De liberale og Roberts hadde et annet syn og tok dissens.

Strammes inn flere steder

Lignende abortlover som i Texas er vedtatt i en rekke andre delstater.

Frem til nå er alle stanset på ulike nivåer i domstolene. Dommerne har ment at lovene strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen som amerikansk høyesterett kom med i 1973.

Nå er kvinnegrupper og borgerrettsgrupper redde for at den endrede sammensetningen av høyesterett, som skjedde under president Donald Trump, skal oppheve Roe vs. Wade og dermed svekke grunnlaget for selvbestemt abort.

I 1992 opprettholdt høysterett retten til abort i saken «Planned Parenthood vs. Casey». Men delstatene fikk rett til å innføre restriksjoner på abort, så lenge de ikke utgjorde en «urettmessig byrde» for kvinnene.

SISTE NYTT

Siste nytt