Hopp til innhold

Vil innføre dødsstraff for abort

Folkevalgte i USA har fremmet et lovforslag som vil tvinge leger til å foreta en operasjon som ingen har klart gjøre.

Candice Keller

Candice Keller er et av to medlemmer i Representantenes hus i Ohio som står bak forslaget.

Foto: Representantenes hus i Ohio

Lovforslaget som er fremmet i Ohio, går inn for et totalforbud mot abort og definerer et befruktet egg som et «ufødt barn».

Leger, kvinner og barn ned til 13 år vil kunne straffes for det som kalles «abortmord» derom de utfører eller tar abort. Straffen skal være fra 15 år til livstids fengsel, skriver The Guardian.

I tillegg innføres en annen lov mot det som kalles «grovt abortmord». For dem som blir dømt for dette ønsker forslagsstillerne dødsstraff.

Vil utføre ikke-eksisterende operasjon

I forslaget krever politikerne også at leger skal behandle ekstrauterine svangerskap – tilfeller der det befruktede egget befinner seg utenfor livmoren – med å flytte fosteret inn i livmoren.

Ifølge Store medisinske leksikon er 0,5-1 prosent av alle svangerskap ekstrauterine. Slike svangerskap kan være livstruende for kvinnen om ikke fosteret fjernes, ifølge leksikonet.

I dag finnes det ingen medisinsk måte å operere et foster som har festet seg utenfor livmoren, inn i livmoren på.

– Dette er science fiction og vitenskapsforakt, sier den svenske overlegen og forskeren Helena Kopp Kallner til SVT.

Time Magazine skriver at «lovforslaget synes å innebære at leger kan unngå fengsel ved å gjennomføre en operasjon som ikke eksisterer».

– Dette er umulig, Vi kommer alle til havne i fengsel, skriver Ohio-legen David N Hackney, på Twitter.

Laster Twitter-innhold

Kontroversiell forslagsstiller

Lovforslaget er fremmet av to republikanske medlemmer av Representantenes hus i delstatsforsamlingen i Ohio.

Det ene av de to medlemmene, Candice Keller, vakte ifølge New York Times oppsikt da hun i august i år skrev på Facebook at masseskytinger var et resultat av «likekjønnede ekteskap», «forkjempere for transvestitter» og «folk som røyker marihuana».

De to forslagsstillerne har fått med seg 19 andre medlemmer av Representantenes hus som sponsorer av lovforslaget.

Ohio-guvernør Mike DeWine må underskrive en eventuell lov før den kan t

Ohio-guvernør Mike DeWine må underskrive en eventuell lov før den kan trå i kraft.

Foto: Joshua A. Bickel / Joshua A. Bickel

Vedtok lov i sommer

Det er ikke klart om lovforslaget vil bli vedtatt, men republikanerne har overveldende flertall i begge kamrene i delstatsforsamlingen i Ohio.

Tidligere i år vedtok delstaten en annen streng abortlov, der abort forbys når hjertelyd fra foster kan registreres, noe som skjer rundt seks uker etter befruktning.

Forbudet tok ikke hensyn til om graviditeten skyldes incest eller voldtekt. Eneste unntak var om det er fare for mors liv.

Loven i sommer var en del av en serie strenge anti-abortlover som ble vedatt i republilanskstyrte delstater.

Høyesterett avgjør

Lovene som ble vedtatt i sommer, ble satt til side av en føderal dommer fordi de er i strid med Høyesteretts vedtak om selvbestemt abort.

Etter alt å dømme vil også den nye loven bli satt til side dersom den blir vedtatt.

Abortmotstandere i USA håper imidlertid at Høyesterett vil gjøre om på sitt vedtak fra 1973, som sier at retten til selvbestemt abort er grunnlovsfestet.

President Trump har utnevnt to Høyesterettsdommere – Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh – som motstanderne håper vil stemme for å endre tolkningen av grunnloven.

Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Både abortmotstandere og forkjempere for selvbestemt abort er opptatt av helsen til høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Foto: Lindsay DeDario / Reuters

Spenning rundt helsen til 86-årig dommer

Det er uklart om de to er nok til å endre flertallet i Høyesterett, men en av de sterkeste tilhengerne av selvbestemt abort er den 86 år gamle dommeren Ruth Bader Ginsburg.

Hun har de siste månedene vært innlagt på sykehus flere ganger og blitt behandlet for kreft.

Selv ønsker hun å fortsette som dommer lenge nok til at hennes etterfølger blir utnevnt av en demokratisk president.

Skulle hun imidlertid trekke seg fra Høyesterett eller dø i løpet av det nærmeste året, er det opptil president Trump å utnevne etterfølgeren.

Han har lovet å utnevne abortmotstandere. Derfor følges Ginsburgs helse nå tett av både abortmotstandere og forkjempere for selvbestemt abort.

Dersom Høyesterett endrer tolkningen av grunnloven, vil Ohios lov bli gyldig om den blir vedtatt av delstatsforsamlingen. Dermed kan delstaten oppleve dødsstraffer for abort i en ikke altfor fjern fremtid.

SISTE NYTT

Siste nytt