NRK Meny
Normal

Söta storebror ser deg

I morgen vedtar trolig den svenske Riksdagen en lov som gjør det mulig å overvåke norske internettbrukere.

Internett og overvåking
Foto: Colourbox

Den såkalte FRA-loven som tillater overvåking av tele- og datatrafikk mellom Sverige og andre land trådte i kraft ved årsskiftet.

Store deler av Norges kommunikasjon over Internett, SMS og telefon med resten av verden går gjennom Sverige.

Loven har møtt motbør her hjemme, både fra politisk hold og fra jurister.

Den internasjonale juriistkommisjons norske avdeling, ICJ-Norge, klaget i februar den svenske staten inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det er krenkende for norske borgere at datatrafikken deres overvåkes av den svenske stat, sa advokat og ICJ-leder Jon Wessel-Aas den gang.

Ubetydelige endringer

I dag sier Wessel-Aas at de fortsatt venter på at domstolen skal behandle klagen, men at det trolig ikke skjer med det første.

– Men det kan godt være at klagen må revideres siden det er gjort endringer i lovforslaget siden da. Når loven er vedtatt vil vi se på den, og da eventuelt vurdere et tillegsskrift, sier Wessel-Aas som samtidig sendte et brev til den norske regjeringen hvor de uttrykte bekymring for det svenske lovforslaget.

– I sommer fikk vi svar om at de har vært i dialog med svenske myndigheter og at de er beroliget over de vesentlige endringene som er gjort i loven i forhold til personvern. Men disse endringene får ingen betydning for norske borgere, så vi må nok ta dette opp på nytt, sier Wessel-Aas til NRK.

Svenskene fornøyde

Når den reviderte FRA-loven trolig bankes gjennom i riksdagen i morgen, skjer det uten de alt for store protestene i Sverige. Et titalls endringer er lagt til i lovforslaget for å sikre personvernet for svenske borgere.

Blant annet skal overvåkingen behovprøves av en domstol og personer som overvåkes skal i ettertid få beskjed om dette.

Vel og bra for svensker, men for nordmenn får det ingen betydning, mener Wessel-Aas:

– Grunntanken er altså at kun svenske statsborgere er beskyttet. Når 80 % av datatrafikken går gjennom Sverige, blir nordmenn mål for overvåkning, sier han.

– Svenske myndigheter kan dermed lese epost og avlytte våre telefonsamtaler, og tilegne seg informasjon om oss som de kan bruke i byttehandler med andre lands etteretningstjenester, advarer Wessel-Aas.

Veldig skuffa

Venstre framsatte i desember i fjor krav om at regjeringen iverksatte tiltak overfor Sverige i forbindelse med FRA-loven.

Trine Skei Grande
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Nestleder Trine Skei Grande sier i dag til NRK at hun er veldig skuffet over regjeringens innsats.

– Det virker ikke som om regjeringen en gang har tatt en telefon for å sikre norske interesser, sier Skei Grande.

– Det er ganske spesielt at vi har en regjering som viser så liten forståelse for personvern, sier hun og oppfordrer norske internettleverandører til å ta grep.

– De bør flytte serverne sine ut av Sverige. Det kan bli et forretningsfortrinn. Dette dreier seg ikke lenger bare om å avdekke kriminalitet, men om folks rett til privatliv, sier Grande som lover at hennes parti kommer til å fremme flere forslag til styrking av personvernet i kjølvannet av den svenske loven.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt