Hopp til innhold

Smittevern-professor kritisk: Frykter smittelekkasje fra Sverige

Sverige har lagt seg på en mindre inngripende linje enn Norge i kampen mot korona. Justisminister Monica Mæland varsler nå strengere karanteneregler for reisende fra Sverige, men vil ikke stenge grensa helt.

Bil på vei over Svinesundbrua i 2015

SPREDNING: En bil på vei over Svinesundbrua i 2015. Flere eksperter mener koronakrisen gjør at norske myndigheter bør behandle reisende fra Sverige på samme måte som reisende fra land utenfor Norden.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er en veldig stor risiko for befolkningen, ved at det kommer inn mennesker fra Sverige og Finland. Dermed kan vi få en stor lekkasje av smittespredning fra disse landene.

Det sier Bjørg Marit Andersen, professor i smittevern og tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, til NRK.

Per i dag må nordmenn som har vært i utlandet i 14 dagers karantene, men det har vært et unntak for reisende fra Sverige og Finland.

Nå varsler justisminister Monica Mæland at også dette strammes inn, med virkning fra tirsdag.

– De som ikke skal i karantene er jobbpendlere. Det er veldig mange som bor og jobber på kryss av tvers av grensene. De skal fortsatt kunne bevege seg, sier Mæland til NRK.

Også de som har ankommet Norge fra Sverige eller Finland 16. mars eller tidligere slipper å holde karantene, ifølge regjeringen.

– Trenger forsyninger

Regjeringen varslet i går at man innfører strengere grensekontroll. Det innebærer blant annet grensen stenges for utlendinger uten opphold. Disse vil bli bortvist med hjemmel i smittevernloven.

Det varsles også utstrakt grensekontroll med virkning fra mandag. Det legges opp til unntak for EØS-borgere og familiemedlemmer som er bosatt i Norge, samt EØS-borgere som jobber i Norge.

– Alle nordmenn i utlandet og EØS-borgere med bosted i Norge skal få komme hjem. Om man bor på den svenske siden av grensen, men jobber her, så kan man fortsette med det fremover, sier Mæland.

Samtidig går transport av varer som normalt, og alle tollsteder opprettholder sin kapasitet så langt det er mulig.

Mæland sier det ikke er helsepersonell på grensa, og at ikke vil bli utført noen form for helsekontroll på personer som reiser inn til Norge. Reisende vil i større grad bli møtt av tollere som informerer om hvilke regler og rettigheter som gjelder.

Mæland sier det foreløpig ikke er aktuelt å stenge grensene helt.

– Vi vil gjerne at nordmenn som har vært i Sverige, skal få lov å komme hjem. Det samme gjelder personer som jobber. I tillegg trenger vi mat, drivstoff og andre forsyninger, som er helt nødvendig. Vi må ivareta begge deler, sier Mæland.

Ulik strategi

Nordiske land har valgt forskjellige strategi i kampen mot covid-19. Norge og Danmark har innført de strengeste begrensningene siden andre verdenskrig.

Svensker rådes til ikke å reise ut av landet, men de fleste skoler holder fortsatt åpent, mindre arrangementer kan gjennomføres og folk bes bare holde seg hjemme dersom de føler seg syke.

Annika Linde var «statsepidemiolog» i den svenske Folkehelsemyndigheten fra 2005 til 2013.

Hun sier til nyhetsbyrået TT at hun oppfatter svenske myndigheters strategi som at man vil la så mange som mulig skal bli smittet, fordi det bygger en immunitet mot viruset.

Den nåværende statsepidemiologen, Anders Tegnell, sier at man ikke vil at mange skal bli smittet så fort som mulig.

Samtidig bekrefter han at immunitet hos dem som har blitt smittet er en del av svenske myndigheters strategi mot viruset.

– Nei, i alle fall ikke at det skal skje så fort som mulig. Men vi begynner derimot å få en forståelse av at viruset ikke kommer til å slutte å spre seg, før vi når flokkimmunitet. Men det må skje sakte og kontrollert, så helsevesenet får tid til å håndtere det, men vi skal ikke fremskynde det, sier Tegnell til TT.

Dansk politi stanser biler

Danmark har stengt grensene for utlendinger i et forsøk på å bremse smitten. Trafikken i retning mot Danmark over Öresundsbroen stoppes og kontrolleres av politiet på svensk side.

Foto: Johan Nilsson/TT / NTB Scanpix

Tester færre og holder skoler åpne

Sverige konsentrerer de seg om å beskytte utsatte grupper. Helsepersonell, personell som jobber med folk i risikogruppen, folk som legges inn på sykehus og personer i risikogruppen med symptomer er de eneste som testes.

992 mennesker er hittil bekreftet smittet i Sverige. De fleste er smittet i Italia og Østerrike, men 132 personer er også smittet innad i Sverige, viser dagens tall fra helsemyndighetene.

Men til tross for at statsminister Stefan Löfven før helgen beskrev koronaviruset som den største trusselen mot folkehelsa på mange tiår, har man fortsatt ikke stengt skolene i landet.

Likevel er det foreløpig svært få skoler i landet som er stengt, ifølge statsepidemiolog Tegnell. Stenging må skje i samråd med smittevernmyndighetene.

På en pressekonferanse sa sjefen i Sveriges folkehelseinstitutt, Johan Carlson, at effekten av å stenge alle skoler var svak «om den i det hele tatt finnes».

Dette har ført til at Kina allerede har vært ute og kritisert Sverige for å ikke gjøre nok i kampen mot viruset, skriver Aftonbladet.

Redaktør Peter Wolodarski i Dagens Nyheter mener Sverige har reagert altfor sent og undervurdert koronatrusselen. Wolodarski mener svenskene må lære av Norge og Danmark.

– Inkonsekvent

Selv om Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig, også til Sverige, er det ingen grenseoverganger som stenges helt.

Det mener smittevern-professor Bjørg Marit Andersen er en av flere dårlige avgjørelse av norske myndigheter.

Bjørg Marit Andersen

Professor Bjørg Marit Andersen mener norske helsemyndigheter har håndtert korona-utbruddet for dårlig og for sent.

Foto: NRK

– Jeg har sagt hele tiden at det som gjøres er for lite og for dårlig. Norske helsemyndigheter har hatt en resignert holdning til hele epidemien. Man har vurdert det som noe befolkningen må gjennomleve, men de eldste i samfunnet er mest utsatt, uten at det gjøres så veldig mye.

Hun mener avgjørelsen er særlig uheldig med tanke på at mange skoler i Sverige fortsatt er åpne.

Det betyr at det kanskje er enda større sjanse for at det skjer stor spredning av smitte fra Sverige. Det virker veldig inkonsekvent at vi har åpne grenser mot Sverige, mens vi forsøker å begrense ferdsel mellom sør og nord i Norge.

– Bør betrakte Sverige som utenfor Norden

Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst-Norge. Klein sier Dagens Medisin at Sverige ikke stiller de samme kravene til karantene etter utenlandsreise som Danmark eller Norge.

Smittevernforsker Jörn Klein ved Universitetet i Sør-Norge

Smittevernforsker Jörn Klein mener det bør innføres samme karanteneregler for reisende fra Sverige, som fra andre land utenfor Norden.

Foto: Presse / USN

Han mener derfor Norge bør betrakte Sverige på samme måte som andre land utenfor Norden.

NRK har vært i kontakt med Klein. Han har ikke anledning til å kommentere saken ytterligere, etter et stort mediepress den siste tiden.

NRK har spurt Folkehelseinstituttet (FHI) om det er problematisk at nabolandet Sverige har innført mildere tiltak enn Norge, om det kan bli anbefalt å stenge grensene, eller innføre karantene etter reiser i Sverige.

FHIs pressevakt påpeker i en e-post at FHI gir smittevernråd til helsetjenesten og kommunene, og viser til Helsedirektoratet.

– Vil kunne begrense muligheten til effektive smittebegrensende tiltak i Norge

Direktoratet skriver mandag i en epost til NRK flere land i verden er i ulike faser av covid-19-utbruddet, og har ulike strategier for å håndtere dette.

Direktoratet viser også til at situasjonen og strategiene endrer seg raskt, ettersom antallet smittetilfeller utenom Asia har økt. Videre viser direktoratet at land som Kina, Sør-Korea og Taiwan ser ut til å ha lykkes med redusere antallet nye smittetilfelle, etter å ha brukt sterke virkemidler i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.

Videre vises det til at Norge er blant de europeiske landene som innfører liknende tiltak for å få kontroll på smittespredningen i samfunnet, og redusere belastningen på helsetjenesten.

– Sverige har foreløpig valgt en mer konservativ linje med fokus på beskyttelse av sårbare grupper uten å stenge skoler eller begrense ansamlinger av mennesker i samme omfang som i Norge, skriver Espen Rostrup Nakstad, fungerende ass. helsedirektør, i en epost.

– Vi vet enda ikke hvordan smittetallene vil utvikle seg i Sverige og Norge de nærmeste dagene og ukene. Vi vet heller ikke hvilke tiltak Sverige vurderer å innføre de nærmeste dagene. Hvis utviklingen går i ulik retning i de to landene vil det selvsagt kunne påvirke muligheten til effektive smittebegrensende tiltak i nabolandet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell ved den svenske Folkehelsemyndigheten

Statsepidemiolog Anders Tegnell mener det ikke er noe vitenskapelig grunnlag for å stenge grensene.

Foto: Tt News Agency / Reuters

– Fungerer ikke å holde alle hjemme

Samtidig som svensker, i likhet med nordmenn, oppfordres til å unngå unødvendige utenlandsreiser, er det ingen spesielle regler om man har vært på reise.

– Det finnes ikke noe vitenskapelig grunnlag for å stenge grensene, og avgjørelsen går på tvers av det WHO anbefaler. Det er ikke bra at vi som samfunn sender ulike signal, sier statsepidemiolog Anders Tegnell til TT.

Han utdyper også målet om å få smittespredningen til å gå så langsomt som mulig.

– Det er viktig å ha en linje som kan følges over lengre tid, altså å bli hjemme dersom du er syk. Det er en mer fornuftig og bærekraftig løsning enn at alle skal være hjemme hele tiden. Det fungerer ikke på sikt. Til slutt kommer folk uansett til å gå ut, sier Tegnell.

SISTE NYTT

Siste nytt