Ekspert: – Null mulighet for å gjennomføre en reell verifikasjon i Nord-Korea

Nord-Korea har forpliktet seg til å ødelegge sine atomvåpen. Noe slikt er gjort før, og skal være relativt enkelt. Ekspertene mener det vanskelige er å bekrefte at det er gjort.

Kim sammen med atomstridshode

KAN SKJULES LETT: Kim Jong-un sammen med det som skal være en hydrogenbombe. Slike innretninger er små, og kan ikke oppdages fra avstand. Å skjule dem er derfor enkelt.

Foto: KCNA

Det som nå skal skje, har bare skjedd en gang tidligere.

Sør-Afrika hadde et hemmelig atomvåpenprogram fram til 1989. Landet bygde seks stridshoder, og var i ferd med å lage ett til, da det hele ble stoppet.

Det var først fire år senere, da de hadde demontert alt, at de innrømmet at de hadde hatt atomvåpen. Da undertegnet de en avtale som forpliktet dem til følgende:

Å ikke forske på, utvikle, bygge, lagre, teste, eie, kontrollere eller stasjonere kjernefysiske stridsladninger.

De forpliktet seg også til å godta alle former for inspeksjoner slik at omverdenen kunne være sikre på at de ikke drive på med noe som hadde med atomvåpen å gjøre.

Så, det er det Nord-Korea har forpliktet seg til. Eller kanskje ikke.

SINGAPORE-US-NKOREA-DIPLOMACY-SUMMIT

UKJENT HVA DET EGENTLIG BETYR: Donald Trump viser fram avtalen de to lederne nettopp har undertegnet. Hva teksten i avtalen egentlig betyr, er et åpent spørsmål.

Foto: SAUL LOEB / AFP

Veldig vanskelig å kontrollere

I Norge finnes det eksperter på kjernefysisk nedbygging. Vi samarbeider med Storbritannia om et initiativ for å se på hvordan omverdenen kan få tillit til slike prosesser.

Sjefen ved atomreaktoren på Kjeller utenfor Oslo, Ole Reistad, er deltaker i dette initiativet. Han virker ikke optimistisk når det gjelder Nord-Korea.

– Typisk i slike avtaler om kjernefysisk nedrustning, så brukes det ord som verifiserbar og irreversibel. Det står det ingenting om, så jeg vet egentlig ikke hva dette er, sier Reistad.

Les her hva de to lederne ble enige om: Dette er avtalen mellom USA og Nord-Korea

Kort fortalt er kjernen i verifiserbar kjernefysisk nedrusting at uavhengige inspektører får tilgang til alle steder de ønsker.

– Det er ikke mulig å gjøre dette fra avstand. Den teknologien finnes ikke. Inspektørene må ha fysisk adgang til anleggene og våpnene, forklarer Reistad.

Når det gjelder irreversibel, så handler det om å rive ned anlegg, demontere atomvåpen og forsegle kritiske komponenter på en måte som gjør det umulig å ta dem i bruk.

TOPSHOT-NKOREA-SKOREA-US-DIPLOMACY-NUCLEAR

VERIFISERBAR OG IRREVERSIBEL: Nord-Korea sprengte deler av sitt anlegg for testing av atomvåpen. Dette er et eksempel på noe som omverdenen med den riktige tilgangen kan gå god for faktisk har skjedd.

Foto: NEWS1 / AFP

Spesielt vanskelig med Nord-Korea

Reistad forteller at slike prosesser før var basert på bare tilgang og handlinger fra landet det gjaldt. Inspektørene så det de så, og konkluderte ut fra det.

– Erfaringene med Irak på begynnelsen av 1990-tallet viste oss at dette ikke var nok, sier han.

– Du må også ha tillit til landet. At landet er pålitelig.

Det er det punktet, tillit til landet, som setter avtalen med Nord-Korea i et dårlig lys, mener han.

– Per dags dato er det null mulighet for å gjennomføre en reell verifikasjon i Nord- Korea, slår Reistad fast.

Han tror det må komme en endring av kulturen i Nord-Korea, for at ejn slik tillit kan bygges opp.

Ole Reistad

NORD-KOREA ER IKKE MULIG: Avdelingsleder ved Institutt for energiteknikk, Ole Reistad, har veldig lite tiltro til at verden kan bli sikre på at Nord-Korea kvitter seg med sine atomvåpen.

Foto: NRK

Spørsmål om hva

Det blir også reist en rekke andre spørsmål i forbindelse med hva Nord-Korea har forpliktet seg til.

– Den nordkoreanske definisjonen på kjernefysisk nedrustning er helt forskjellig fra den amerikanske definisjonen, sier Evans J.R. Revere ved Brookings til CNBC.

Victor Cha, fra Center for Strategic and International Studies, legger til:

– For Nord-Korea så betyr kjernefysisk nedrusting at USA går vekk fra sine allianser i Asia, og fjerner sine tropper fra Sør-Korea.

Det er også et spørsmål om kjernefysisk nedrusting i Nord-Korea bare skal handle om selve stridshodene, eller også om rakettene og fabrikkene. Det kommer ikke fram i avtaleteksten.

Trump Kim Summit Secret Bomb Program

DETTE OGSÅ?: En Hwasong-12-rakett. Denne kan løfte atomvåpen til nabolandene. Skal Nord-Korea også kvitte seg med disse for å gjennomføre en kjernefysisk nedrusting?

Foto: AP

SISTE NYTT

Siste nytt